Villkor
Bästa webbpris för Radisson – det garanterar vi!
Allmänna villkor

 

 1. Bästa pris-garantin gäller bokningar av vistelser på hotell drivna av Radisson Blu, Radisson Blu Edwardian, Radisson®, Park Plaza®, Park Inn by Radisson och Country Inns & Suites By CarlsonSM över hela världen samt art’otel®-hotell (förutom i de länder/regioner där denna typ av garantier är förbjudna enligt lag) som sker online (hädanefter benämnt ”bokningen”) på clubcarlson.com, radissonblu.com, radissonblu-edwardian, radisson.com, parkplaza.com, parkinn.com och countryinns.com och artotels.com (hädanefter benämnda ”hotellkedjornas webbplatser”).
 2. Om en gäst hittar ett konkurrerande pris på en webbplats som inte tillhör ovanstående hotellkedjor, exklusive auktionswebbplatser eller andra webbplatser där hotellets/hotellkedjans namn inte anges, och understiger bokningspriset med minst 1,00 USD, € 1 EUR eller £ 1 GBP, 8 DKK, 9 NOK, 10 SEK eller motsvarande belopp i hotellets lokala valuta inom 24 timmar efter bokningens genomförande och minst 48 timmar före ankomstdatum ska gästen skicka in ett anspråk enligt denna prisgaranti. Med ”konkurrerande pris” avses ett pris som är tillgängligt online för samma datum, vistelselängd, antal gäster och rumstyp (d.v.s. rumsstorlek och bekvämligheter) på samma hotell, i samma valuta samt underkastat samma prisvillkor och/eller -inskränkningar.
 3. Det konkurrerande priset måste vara allmänt tillgängligt och kunna bokas online i hotellets lokala valuta. Prisavvikelser som beror på skillnader i valutakurser, valutafluktuationer eller avrundning omfattas inte av garantin. Om det konkurrerande priset inte längre är allmänt tillgängligt vid den tidpunkt då vi kontrollerar anspråket gäller inte bästa pris-garantin, såvida inte gästen kan tillhandahålla tillfredsställande bevis på det konkurrerande priset.
 4. Ett ifyllt anspråksformulär måste skickas in online inom 24 timmar från bokningen och minst 48 timmar innan midnatt (kl. 00.01) ankomstdagen lokal tid för att vara giltigt.
 5. Bästa pris-garantin omfattar endast rumspriset och inga skatter eller avgifter (vare sig federala, delstatliga, provinsiella eller lokala), extrautgifter, dricks eller andra avgifter eller taxor som eventuellt tas ut av hotellet i samband med vistelsen. Anspråk granskas utifrån det konkurrerande priset och bokningspriset på hotellkedjans webbplats med avseende på den bästa pris-garantin. I händelse av att anspråket gäller en vistelse som varar flera nätter granskas priserna utifrån det genomsnittliga priset under vistelsen (det totala antalet på varandra följande nätter, oavsett antal in- och utcheckningar).
 6. Vi kontrollerar anspråkets giltighet och underrättar gästen via e-post om huruvida anspråket omfattas bästa pris-garantin inom 48 timmar från det att det ifyllda anspråksformuläret är oss till handa.
 7. För alla giltiga anspråk reglerar vi bokningen så att den motsvarar det konkurrerande priset och ger därefter ytterligare 25 % rabatt på detta pris. Om ett nytt bekräftelsenummer för din bokning ges för det nya priset måste det visas upp på hotellet vid incheckningen. För bokningar som betalats i förskott återbetalas differensen på det aktuella kreditkortet av hotellet.
 8. Vi ansvarar inte för eventuella avgifter som uppstår i samband med gästens avbokning av ett konkurrerande pris.
 9. Bästa pris-garantin är INTE tillämplig i följande fall:
  • Särskilda medlemspriser som endast är tillgängliga för medlemmar i specialprogram eller organisationer (t.ex. rabatter för AAA, pensionärer eller statligt anställda i USA).
  • Exklusiva erbjudanden eller webbkuponger som tillhandahålls av utomstående webbplatser.
  • Gruppriser.
  • Företagspriser.
  • Partihandelspriser.
  • Släktings- eller organisationspriser.
  • Paketpriser som inkluderar rum och andra saker som måltider, bekvämligheter och underhållning.
  • Det gäller inte priser som hittas på auktionswebbplatser där hotellkedjan eller det specifika hotellet inte tillkännages förrän bokningen har genomförts. Exempel på dessa typer av webbplatser är, men inte begränsat till, Priceline och Hotwire.
  • Andra opublicerade eller privata priser.
  • Priser som baseras på bokningar som sker inom 48 timmar från datumet för ankomst till hotellet.
 10. Bästa pris-garantin är ogiltig i länder och regioner där denna typ av erbjudanden är förbjudna enligt lag.
 11. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller dra tillbaka bäst pris-garantin utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att avgöra anspråkens giltighet, huruvida ett pris ska räknas som konkurrerande pris och/eller huruvida ett anspråk uppfyller föreliggande villkor. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med bästa pris-garantin ska handläggas separat och utan grupptalan samt omfattas av användningsavtalet för den hotellkedjas webbplats som användes för bokningen.

 

Skicka in anspråk online.