Radisson Radisson-hotell
Search

Uppmaningar till kunder att vara uppmärksamma


Onity-lås
Du har kanske följt den senaste tidens medieuppmärksamhet rörande Onity-lås på hotell. På Radisson tar vi gästernas säkerhet och trygghet på största allvar. Som en extra försiktighetsåtgärd skickade vi tidigare i år ut tillverkarnas riktlinjer om hur låsen kan förbättras till våra franchisetagare om det skulle visa sig att dessa lås används på några av anläggningarna. Vi samarbetar för närvarande nära med American Hotel & Lodging Association i syfte att utarbeta lösningar till detta branschövergripande problem.

Olika former av lotteribedrägerier
Det har kommit till Carlson Hotels -  Asia Pacific and Carlson Hotels Inc. (gemensamt benämnda "Carlson Hotels") kännedom att det finns personer i Kina, utan koppling till Carlson Hotels, som eventuellt påstår sig vara anställda hos oss eller på annat sätt vara förknippade med Carlson Hotels och kontaktar kunder om uppdiktade tävlingar, hasardspel och olika former av lotterier. De begär information om bankkonton och/eller andra känsliga personuppgifter som de påstår sig behöva för att kunna betala ut dessa förmenta vinster (antingen i form av kontanter eller värdekuponger). Vi vill understryka att detta inte rör sig om genuina erbjudanden och att dessa meddelanden inte härrör från vår organisation.

Carlson Hotels, inklusive de i koncernen ingående hotellkedjorna Radisson Blu®, Radisson®, Park Plaza®, Park Inn by Radission och Country Inns & Suites By Carlsonsm arrangerar inte kampanjer, tävlingar, hasardspel eller några som helst former av lotterier där allmänheten ombeds lämna ut bankkontouppgifter eller göra några som helst penninginbetalningar till oss.

Vi vill uppmana dig att alltid kontrollera vederhäftigheten i mottagna meddelanden innan du lämnar ut personuppgifter och annan känslig information. Om du är osäker på huruvida meddelanden eller budskap verkligen härrör från eller involverar Carlson Hotels eller om du på annat sätt blir kontaktad av någon som utger sig för att representera Carlson Hotels ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst.

"Make My Holiday"-bedrägerier
Nyligen fick vi kännedom om ett antal falska samtal till kunder från bedragare som utger sig för att vara från Radisson med erbjudanden om övernattningar på Radisson-hotell mot erläggande av en kreditkortsdeposition. Radisson® är inte inblandade i och står inte heller bakom sådana kampanjer eller erbjudanden. Vi uppmanar dig att inte lämna ut personuppgifter eller kreditkortsinformation utan att först ha bekräftat vederhäftigheten i budskapet. Vi ber dig att omgående kontakta vår kundtjänst och kontrollera misstänkta meddelanden eller andra budskap som påstås härröra från eller involvera Carlson Hotels eller om du på annat sätt blir kontaktad av någon som utger sig för att representera Carlson Hotels.

Anställningsbedrägier
Ett antal falska e-postmeddelanden cirkulerar där avsändaren utger sig för att erbjuda anställning på något av våra hotell. Ofta rör det sig om påståenden om att ett nytt Radisson- eller Park Inn by Radisson-hotell ska öppna på platser som Nigeria, Benin, Indien eller Storbritannien. Dessa e-postmeddelanden vänder sig till arbetssökande som har lagt ut uppgifter om sig själva på webbplatser. De innehåller ofta felstavade ord och udda returadresser. E-postmeddelanden innehåller ofta bilagor i form av dokument med officiell prägel och avsändaren utger sig för att erbjuda anställning utan någon mer omfattande anställningsintervju. Bedragarna begär därefter in personuppgifter och annan känslig information (passnummer, personnummer och andra personuppgifter) och/eller betalning av avgifter till utomstående parter för arbetstillstånd eller visum. Dessa erbjudanden är falska och kommer inte från vår organisaiton. Lämna aldrig ut personuppgifter och gör aldrig utbetalningar till utomstående parter om du blir kontaktad om denna typ av erbjudanden.

Vi ber dig att omgående kontakta vår kundtjänst och kontrollera misstänkta meddelanden eller andra budskap som påstås härröra från eller involvera Carlson Hotels eller om du på annat sätt blir kontaktad av någon som utger sig för att representera Carlson Hotels.

Uppdaterad den 6 december 2012