Detaljer i forbindelse med politik vedr. personlige oplysninger
Oplysninger om politik for beskyttelse af personlige oplysninger
 
New Carlson Rezidor Hotel Group Privacy Policy - Effective April 1, 2015

New Carlson Rezidor Hotel Group Ad and Cookie Policy - Effective April 1, 2015

Ofte stillede spørgsmål om vores Fortrolighedspolitik
Ikrafttrædelsesdato: 28. oktober 2007
Sidst opdateret: 1. januar 2015

Vores forpligtelse i forhold til personlige oplysninger.
Carlson Hotels, Inc. (og koncernens datterselskaber "Carlson Hotels," "vi," "os," og "vores"), en underleverandør til Carlson, Inc. (“Carlson”), efterlever det amerikanske handelsministeriums såkaldte "U.S.-EU Safe Harbor"-principper og "U.S.-Swiss Safe Harbor"-principper vedrørende indsamling, brug og tilbageholdelse af personlige oplysninger fra EU-medlemslande og Schweiz. Carlson har erklæret, at de overholder "Safe Harbor Privacy Principles" for meddelelse, valg, videregivelse, sikkerhed, dataintegritet, adgang og håndhævelse. Du kan få flere oplysninger om "Safe Harbor"-ordningen og se Carlsons certificering på http://www.export.gov/safeharbor/.  

Dette er omfattet af politikken.
Dit samtykke til denne politik.
Indsamling af personlige oplysninger om dig.
Geo-lokalitetsdata.
Vi udfører ikke tilsigtet indsamling af personlige oplysninger fra børn.
Brug af dine personlige oplysninger.
Dine valgmuligheder med hensyn til brug af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.
Videregivelse af dine personlige oplysninger.
Beskyttelse af dine personlige oplysninger.
Adgang til dine personlige oplysninger.
Videregivelse af dine personlige oplysninger til andre lande.
Brug af internetteknologier til indsamling af dine personlige oplysninger.
Ændringer af nærværende Politik.
Kontaktoplysninger til brug ved spørgsmål eller bekymringer angående vores fortrolighedspolitik.

Dette er omfattet af Politikken.
I nærværende Fortrolighedspolitik for gæster ("Politikken") beskrives det, hvordan Carlson Hotels indsamler, bruger, videregiver og beskytter sine gæsters personlige oplysninger, når de besøger vores websteder, mobilsteder og mobilapplikation (samlet “Websteder og applikationer”. "Personlige oplysninger" er oplysninger, uanset registreringsformat, som identificerer dig personligt, enten i sig selv eller sammen med andre oplysninger, vi har adgang til.

Nærværende Politik gælder ikke for forretningspraksis for virksomheder eller websteder, vi ikke ejer eller administrerer, og ej heller for personer, der ikke er ansat hos os eller underlagt vores administration. Mange af Radisson Blu®, Radisson®, Country Inns & Suites By CarlsonSM, Park Inn® by Radisson og Park Plaza®-hotellerne (samlet “Carlson Hotels ” hotelkæden) ejes og drives af uafhængige franchisetagere. Nærværende Politik dækker ikke vores franchisetageres praksis på dette område. Når du giver personlige oplysninger direkte til en af vores franchisetagere, vil disse være underlagt den pågældende franchisetagers fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at vi stiller krav om, at vores franchisetageres fortrolighedspolitik er i tråd med vores egen, og at alle relevante love vedrørende databeskyttelse overholdes, selvom deres faktiske fortrolighedspolitikker kan variere fra denne Politik. Bemærk også, at denne Politik ikke gælder for "Club Carlson for Business"-ordningen. Club Carlson for Business' Fortrolighedspolitik finder du på clubcarlson.com under fanen Erhverv.

Vores websteder og applikationer kan indeholde links til andre websteder, hvis fortrolighedspolitikker kan adskille sig fra Carlson Hotels. I visse tilfælde kan sådanne links føre dig videre til andre internetsteder, hvor vores varemærker kan være vist, selv om der er tale om indhold fra tredjepart. Hvis du giver personlige oplysninger på disse internetsteder, vil oplysningerne være underlagt de pågældende internetsteders fortrolighedspolitik, som derfor bør læses.

Dit samtykke til denne politik.
Nærværende Politik indgår i vores vilkår og betingelser for din brug af vores serviceydelser. Brug af vores websteder og applikationer, vores reservationsservice, overnatning på et af Carlson Hotel-kædens hoteller eller deltagelse i en af vores ordninger, heriblandt Club CarlsonSM-ordningen, er ensbetydende med accept af nærværende politiks vilkår.

Til toppen

Indsamling af personlige oplysninger om dig.
 • Vi indsamler transaktionsoplysninger (såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer og reservationsdata) samt oplysninger, du aktivt stiller til rådighed for os, f.eks. når du foretager en reservation via vores centrale reservationsservice, overnatter på et af Carlson Hotels-kædens hoteller, tilmelder dig Club Carlson-ordningen eller ændrer din personlige profil.
 • Vi kan eventuelt indgå et strategisk samarbejde med andre virksomheder (vores "strategiske samarbejdspartnere"), som tilbyder produkter og serviceydelser, der kan være interessante for dig. Såfremt du vælger at deltage i en af disse ordninger, vil den pågældende strategiske samarbejdspartner eventuelt sende os personlige oplysninger om dig som et led i vores strategiske samarbejde.
 • Vi indsamler personlige oplysninger om vores gæster fra offentlige kilder og fra andre virksomheder, der har ret til at dele disse oplysninger med os.
 • Hvis du giver os personlige oplysninger om andre, f.eks. via funktionen "Send dette link til en ven", eller hvis andre giver os personlige oplysninger om dig, vil disse oplysninger udelukkende blive brugt til det tiltænkte formål. Vi gemmer ikke disse oplysninger.
 • Under din brug af vores  websteder og applikationer  kan vi indsamle din enheds unikke identifikationsnummer, operativsystemet og applikationsversionen.
Til toppen

Geo-lokalitetsdata. 
I forbindelse med din brug af vores websteder og applikationer kan vi indsamle din placering, med henblik på at finde et hotel eller interessepunkter, der ligger i dit område eller i forbindelse med korttjenester. Vi vil kun dele disse oplysninger med vores kortlægningsudbyder med det ene formål at give dig denne service. Hvis du ikke længere ønsker at tillade os adgang til dine geo-lokalitetsdata, kan du slå denne funktion fra på din enhed.

Til toppen

Vi udfører ikke tilsigtet indsamling af personlige oplysninger fra børn.
Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 13 år. Hvis du tror, dit barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os, så vi kan finde og slette dit barns personlige oplysninger.

Til toppen

Brug af dine personlige oplysninger.
Vi bruger dine personlige oplysninger:

 • til at sikre dig de ønskede oplysninger, ordninger, produkter og serviceydelser,
 • til at gøre dine ophold på et af Carlson Hotels-kædens hoteller mere personlige,
 • til at understøtte funktionaliteten og til at personliggøre layout og indhold på vores websteder og applikationer, så de passer til dine behov, interesser og præferencer,
 • til at kunne sende dig reklamemeddelelser og særtilbud på grundlag af dine personlige præferencer,
 • til sikkerhedsformål og beskyttelse mod svindel,
 • til at opnå bedre forståelse af vores gæster, og hvordan de bruger vores websteder og applikationer,
 • til at forbedre vores programmer, tjenester, websteder og applikationer,
 • og til bedre at kunne markedsføre vores programmer og tjenester.

Til toppen

Dine valgmuligheder med hensyn til brug af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.
Det er valgfrit, om du ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, og du kan når som helst ændre dine privatlivsindstillinger.

Dine privatlivsindstillinger forhåndsindstilles til vores basisniveau, som formuleres på følgende måde:

Ja, jeg vil gerne modtage opdateringer om nyheder og specialtilbud fra Club Carlson og Carlson Rezidor-hotelkædens hoteller.

Du vil dermed modtage markedsføringsmeddelelser og særtilbud fra Carlson Hotels, Carlson Hotels-kædens hoteller og Club Carlson. Du kan når som helst ændre dine privatlivsindstillinger ved at logge ind på din online profil eller ved at kontakte os. Vi opdaterer dine privatlivsindstillinger inden for ti hverdage fra modtagelsen af din anmodning.

Hvis du vælger ikke at modtage reklamemeddelelser fra os, undlader vi at sende dig meddelelser, som udelukkende har reklameindhold, og vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder i markedsføringsøjemed. Vi vil muligvis stadig kontakte dig i forbindelse med eventuelle kundeundersøgelser eller med henblik på administrative formål, f.eks. reservations- eller transaktionsbekræftelser, kontoopgørelser og opfordringer til opdatering af din online profil.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage administrative meddelelser fra os, skal du kontakte os for at få lukket dine konti.

Til toppen

Videregivelse af dine personlige oplysninger.
Vi deler muligvis dine personlige oplysninger på følgende måder:

 • Dine personlige oplysninger vil blive videregivet internt i Carlson Hotels-kædens hotellermed henblik på brug i henhold til nærværende Politik.
 • Dine personlige oplysninger vil blive videregivet til Carlson Hotels-kædens hoteller, strategiske samarbejdspartnere og/eller serviceudbydere, så disse kan stille de ønskede oplysninger, produkter og serviceydelser til rådighed og/eller gøre dine ophold mere personlige.
 • Dine personlige oplysninger vil blive videregivet til virksomheder, der udfører serviceydelser på vores vegne, f.eks. virksomheder, der varetager opgaver i forbindelse med ansøgningsadministration, markedsføringssupport og support vedrørende teknisk infrastruktur.

Vores serviceudbydere og strategiske samarbejdspartnere samt Carlson Hotels-kædens hoteller er kontraktligt forpligtede til udelukkende at benytte de personlige oplysninger, vi videregiver til dem, til de begrænsede tiltænkte formål og til i rimelig grad at træffe forholdsregler med henblik på beskyttelse af dine personlige oplysningers fortrolighed, integritet og sikkerhed. De må ikke bruge eller dele dine personlige oplysninger på en måde, der ville være i uoverensstemmelse med vores løfter til dig, og de skal overholde al gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og data.

Dine personlige oplysninger kan blive videregivet til en anden enhed, som måtte have overtaget aktiemajoriteten eller størstedelen af aktiverne i Carlson eller Carlson Hotels, eller i et af dets datterselskaber eller i en af dets operative afdelinger, f.eks. som følge af salg, fusion, omstrukturering, insolvens eller selskabsopløsning. I så fald vil den pågældende enheds brug af dine personlige oplysninger dog stadig være underlagt nærværende politik.

Der er visse andre særlige omstændigheder, under hvilke dine personlige oplysninger muligvis vil blive videregivet til ikke-relaterede tredjeparter, f.eks. i tilfælde, hvor vi mener, at dette er nødvendigt for at overholde en lov, et lovbundet krav, en retskendelse eller en stævning; for at samarbejde med ordensmagten eller andre offentlige instanser i forbindelse med statssanktionerede undersøgelser; for at forhindre eller give mulighed for undersøgelse af en potentiel forbrydelse, såsom svindel eller identitetsberøvelse; for at beskytte juridiske rettigheder, ejendom eller sikkerhed, hvad enten det er af hensyn til dig selv, Carlson, Carlson Hotels, Carlson Hotels-kædens hoteller eller tilknyttede virksomheder, datterselskaber, vores ansatte, agenter, andre gæster eller befolkningen i almindelighed.

Til toppen

Beskyttelse af dine personlige oplysninger.
Vi implementerer passende fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed for administration og overførsel af personlige data, herunder passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte sådanne data mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændelige tab, misbrug, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang og alle andre ulovlige former for behandling. Når du indtaster dit kreditkortnummer på dette websted (i den plads, der er afmærket til godkendelse af kreditkortnumre), er webstedet SSL-krypteret. Når vi transmitterer geo-lokalitetsdata til og fra vores mobile applikationer og servere, benytter vi SSL-kryptering.

Til toppen

Adgang til dine personlige oplysninger.
Du kan når som helst opdatere, slette eller ændre dine personlige oplysninger via din online profil eller ved at kontakte os direkte. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du venligst kontakte os. Du vil i den forbindelse muligvis blive bedt om at bekræfte din identitet. Din forespørgsel vil blive besvaret inden for 30 dage og under alle omstændigheder inden for en eventuel lovbefalet tidsfrist. Din forespørgsel vil muligvis blive afvist, hvis vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet, hvis besvarelsen af forespørgslen indebærer afsløring af fortrolige eller følsomme oplysninger, eller hvis der er andre juridisk begrundede årsager hertil.

Vi beholder dine oplysninger, så længe din konto er aktiv, eller efter behov for at kunne give dig tjenesteydelser. Hvis du ønsker at annullere din konto eller anmode om, at vi ikke længere benytter dine oplysninger til at give dig tjenesteydelser, bedes du kontakte os. Vi beholder og bruger dine oplysninger som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter og håndhæve vores aftaler.

Til toppen

Videregivelse af dine personlige oplysninger til andre lande.
Vores websteder, applikationer og databaser ligger p.t. på servere i USA, men vi kan fra tid til anden benytte andre faciliteter uden for USA's grænser. Forskellige lande har forskellige databeskyttelseslove, hvoraf nogle giver større beskyttelse end andre. Hvis dine personlige oplysninger videregives til en organisation i et andet land, træffer vi de nødvendige forholdsregler for at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. Når du bruger vores websteder og applikationer, deltager i vores programmer eller bor på Carlson Hotels-kædens hoteller, giver du tilladelse til overførsel af dine personlige oplysninger til et hvilket som helst land i verden i overensstemmelse med vilkårene i nærværende politik.

Til toppen

Brug af internetteknologier til indsamling af dine personlige oplysninger
Når du besøger et af vores websteder, kan vi gøre brug af følgende internetteknologier til indsamling af følgende typer oplysninger:

 • Browser: Vi indsamler oplysninger, som din internetbrowser automatisk sender til os, når du besøger vores websteder og applikationer. Disse oplysninger omfatter typisk din internetserviceudbyders IP-adresse og den type operativsystem og browser, der er installeret på din computer.
 • Sessions- og permanente cookies: En cookie er en lille tekstfil, som anbringes på din computers harddisk af en webserver. Med forbehold for din webbrowsers indstillinger, indhenter vi oplysninger ved hjælp af cookies. Vi kan eventuelt bruge “sessionscookies” eller “permanente cookies”. Vi bruger sessionscookies til at tildele din computer et vilkårligt, unikt identifikationsnummer, hver gang du besøger et af vores websteder og applikationer. Disse er essentielle for din brug af nogle af de interaktive elementer på vores websteder og applikationer, som f.eks. kontaktformularer og til at logge på, og anses som nødvendige for brugen af websteder og applikationer. En sessionscookie udløber, når du lukker din browser. Vi bruger sessionscookies til at understøtte vores websteder og applikationers funktionalitet – hvilke sider man besøger, hvilke links man benytter, og hvor længe man bliver på hver side. I nogle tilfælde bruger vi også såkaldte "permanente cookies". Disse cookies udløber ikke med det samme, når du lukker din browser, men bliver på din computer, indtil de udløber efter en bestemt periode, eller du sletter dem. Hver gang du besøger vores websteder og applikationer, genkender vores webserver den permanente cookie på din computers harddisk. Ved at tildele din computer et permanent, unikt identifikationsnummer, kan vi oprette en database over dine tidligere valg og præferencer. I situationer, hvor der er behov for at hente dine valg eller præferencer frem igen, kan dette således gøres automatisk, og dermed sparer du både tid og besvær. Ved at tildele din computer et blivende, unikt identifikationsnummer er vi desuden i stand til at holde mere præcist regnskab med, hvor mange personer der besøger vores websteder og applikationer, hvor ofte de besøger dem, hvordan deres brug af internetstederne varierer, og hvor effektive vores reklamekampagner er. Disse oplysninger indeholder imidlertid ikke dine personlige data; de viser kun de bevægelser, der er foretaget på computeren. Hvis du besøger vores websteder og applikationer via et link i en e-mail, vi har sendt dig, eller hvis du har oprettet et "bruger-ID" i forbindelse med et af dine besøg, kan oplysninger fra vores egne eller tredjepartsserviceudbyderes cookies være knyttet til oplysninger i vores arkiver, som bevirker, at vi kan identificere dig.
 • Webbeacons: Siderne på vores websteder og applikationer kan indeholde elektroniske billeder kendt som "webbeacons" – de kaldes også for "single-pixel gifs" eller "clear gifs". Vi bruger disse webbeacons til at lære mere om den måde, de besøgende bruger vores websteder og applikationer på, og til at måle hvor effektive vores reklamekampagner er. Vi kan også inkludere webbeacons i reklame-e-mail-meddelelser for at afgøre, om meddelelserne er blevet åbnet, og om modtageren reagerede på meddelelsen. Oplysninger, vi indhenter ved hjælp af webbeacons, kan blive knyttet til andre oplysninger, som identificerer dig personligt.
 • Analyse: Vi bruger tredjepartsanalyse, som opretter et antal førstepartscookies, der gør det muligt for os at sikre, at efterfølgende besøg på vores websteder og applikationer registreres som tilhørende den samme (unikke) besøgende, og at vise, hvordan du fandt os. Vi bruger endvidere mobilanalysesoftware, til at give os en bedre forståelse af funktionaliteten af vores mobilsoftware på din telefon. Denne software kan registrere oplysninger såsom hvor ofte du bruger mobilapplikationen, de begivenheder, der opstår i programmet, det samlede forbrug, driftstekniske data, samt hvor ansøgningen blev downloadet fra. Vi knytter ikke de oplysninger, som vi opbevarer i vores analysesoftware med personlige oplysninger, som du indsender via mobilapplikationen.
 • Tredjepartscookies: Tredjepartscookies er cookies, der laves af vores partnere; vi indlejrer af og til også eksternt indhold fra andre tredjepartswebsteder på vores websteder og applikationer. Disse tredjepartscookies er specifikke for tredjepartsdomænet, og derfor kan de data, der findes i de pågældende cookies, kun ses og administreres af tredjeparten. Vores strategiske partnere kan give os samlet data, der indsamles ved hjælp af cookies, for at vi kan lære mere om de tilknyttede reklame- og PR-aktiviteter samt til adfærdsmæssige og hjemmesidemålretnings-indsatser. Brugen af tredjepartscookies er ikke dækket af nærværende politik, og vi har ikke adgang til eller kontrol over disse cookies. Bemærk, at dette betyder, at du ikke vil modtage målrettede reklamer fra os og andre deltagende annoncører. Hvis du fravælger målrettede annoncer, vil du muligvis fortsat modtage online annoncer fra os, men det kan være, at disse annoncer ikke vil være så relevante for dig.
 • Funktioner og widgets til sociale medier: Vores websteder og applikationer kan indeholder visse sociale medier-funktioner, såsom Facebooks “Synes godt om”-knap, og sociale medier-widgets, såsom “Del”-knappen eller interaktive miniprogrammer, der kører på vores websteder og applikationer. Disse sociale medier-funktioner og widgets kan indsamle din IP-adresse, den side du besøger på vores websted, og de kan indstille en cookie for at få den sociale medier-funktion til at fungere ordentligt. Sociale medier-funktioner og widgets er enten hostet af en tredjepart eller direkte på vores websteder og applikationer. Dine interaktioner med sociale medier-funktioner og widgets er underlagt fortrolighedspolitikken fra den virksomhed, der hoster den.

Få flere oplysninger om de måder, hvorpå vi bruger indsamlede oplysninger.

Til toppen

Ændringer af nærværende politik

 • Nærværende Politik kan suppleres af eller ændres ved meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred ("Meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred") fremsat på det tidspunkt, hvor specifikke personlige oplysninger indsamles. Vi forbeholder os desuden ret til når som helst og efter eget skøn at foretage ændringer af nærværende politik. Hvor lang tid i forvejen sådanne ændringer vil blive varslet, afhænger af den konkrete ændring.
 • Væsentlige ændringer af nærværende Politik vil blive varslet i form af en e-mail sendt til din senest oplyste e-mailadresse og meddelt på samtlige af vores websteder og applikationer samt i toppen af den reviderede Politik i minimum 30 dage efter den nye ikrafttrædelsesdato, så du kan se, hvilke ændringer der er foretaget. Væsentlige ændringer af nærværende Politik træder i kraft fra og med den ikrafttrædelsesdato, der er oplyst i ovennævnte meddelelse til dig, eller, såfremt ingen ikrafttrædelsesdato er oplyst, 30 dage efter afsendelse af denne meddelelse. Bemærk venligst, at du selv har ansvaret for at opdatere din online profil, så dine kontaktoplysninger altid er ajourførte. Den meddelelse, vi sender til din senest oplyste e-mailadresse, udgør varslet om de deri beskrevne ændringer. Hvis du ikke oplyser os din aktuelle e-mailadresse, er det dit eget ansvar med jævne mellemrum at kontrollere vores websteder og applikationer for eventuelle ændringer af nærværende Politik.
 • Er der kun tale om små ændringer af nærværende Politik, vil den blive erstattet af den opdaterede udgave, og den nye ikrafttrædelsesdato vil være angivet i toppen af denne Politik i minimum 30 dage efter den nye ikrafttrædelsesdato, så du kan se, hvilke ændringer der er foretaget. Mindre ændringer omfatter f.eks. ændringer af vores kontaktinformation eller de eksempler, der findes i et afsnit af denne Politik.
 • Fortsat overnatning på Carlson Hotels-kædens hoteller, deltagelse i vores ordninger eller brug af vores websteder og applikationer efter et sådant varsel er ensbetydende med din accept af ændringerne af nærværende Politik. Såfremt du ikke er indforstået med eventuelle ændringer af nærværende Politik, skal du meddele os dette, så din konto kan blive lukket.

Til toppen

Kontaktoplysninger, som du kan bruge, hvis du har spørgsmål angående Politikken.

Vi kan kontaktes skriftligt på følgende adresse:
Carlson Hotels Kundeservice
11340 Blondo Street
Omaha, NE 68164

eller sende os en e-mail på privacy@radisson.com.

Vi kan også kontaktes telefonisk på +1 (800) 615-7253 i USA og Canada. Vi svarer inden for 30 dage og under alle omstændigheder inden for en eventuel lovbefalet tidsfrist.

Hvis du har spørgsmål vedr. vores overholdelse af U.S.-EU Safe Harbor-ordningen, kan du kontakte den amerikanske voldgiftsorganisation American Arbitration Association/Centre for Dispute Resolution på http://go.adr.org/safeharbor.

Til toppen