Retningslinjenes detaljer
Retningslinjenes detaljer
 
New Carlson Rezidor Hotel Group Privacy Policy - Effective April 1, 2015

New Carlson Rezidor Hotel Group Ad and Cookie Policy - Effective April 1, 2015

Ofte stilte spørsmål om vår personvernerklæring
Effektiv dato: 28. oktober 2007
Sist oppdatert: 1. januar 2015

Vårt engasjement for personvern.
Carlson Hotels, Inc. (sammen med sine datterselskaper, «Carlson Hotels», «vi», «oss», og «vår»), et datterselskap av Carlson, Inc. («Carlson»), er i samsvar med USA-EU Safe Harbor-rammeverket og USA-Sveits Safe Harbor-rammeverket som fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet med hensyn til innhenting, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra medlemsland i EU og Sveits. Carlson har bekreftet å overholde Safe Harbor Privacy Principles for varsel, valg, formidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. For å lese mer om Safe Harbor-programmet og for å se Carlsons sertifisering, gå til http://www.export.gov/safeharbor/.  

Omfanget av personvernerklæringen.
Din godkjenning av denne personvernerklæringen.
Personopplysninger som innhentes om deg.
Geoplasseringsdata.
Vi innhenter ikke bevisst personopplysninger fra barn.
Bruk av personopplysninger.
Valg med hensyn til bruk av personopplysninger til markedsføringsformål.
Formidling av dine opplysninger til andre.
Vern av dine personopplysninger.
Tilgang til personopplysninger.
Overføring av personopplysninger til andre land.
Nett-teknologi som brukes til å innhente opplysninger om deg.
Endringer av denne erklæringen.
Hvordan kontakte oss angående spørsmål eller saker som gjelder vår personvernpraksis.

Omfanget av personvernerklæringen.
Denne personvernerklæringen («erklæring») beskriver hvordan Carlson Hotels innhenter, bruker, deler og beskytter sine gjesters personlige informasjon under opphold eller ved bruk av våre nettsteder, mobile nettsteder og mobile applikasjoner (samlet omtalt som «nettsteder og applikasjoner»). Med «personopplysninger» menes opplysninger som er registrert på en måte som identifiserer deg som person, alene eller sammen med andre opplysninger vi har tilgang til.

Denne erklæringen gjelder ikke virksomheten til bedrifter eller nettsteder som vi ikke eier eller kontrollerer, og ikke personer som vi ikke har ansatt eller administrerer. Mange av hotellene til Radisson Blu®, Radisson® Country Inns & Suites By CarlsonSM, Park Inn® by Radisson og Park Plaza® (betegnes kollektivt som «hotellkjedene til Carlson Hotels»), eies og drives av uavhengige franchisetakere. Denne erklæringen dekker ikke våre franchisetakeres personvernpraksis. Når du oppgir personopplysninger direkte til en av våre franchisetakere, gjelder franchisetakerens retningslinjer for personvern. Vær oppmerksom på at alle våre franchisetakere er pålagt å ha retningslinjer for personvern som er i tråd med våre løfter om personvern, samt overholde alle gjeldende lover om personvern og vern av opplysninger, selv om deres faktiske retningslinjer kan avvike fra disse retningslinjer. Vær også oppmerksom på at denne erklæringen ikke er gjeldende for Club Carlson for Business. Personvernerklæringen til Club Carlson for Business er tilgjengelig på clubcarlson.com, under fanen Business.

Våre nettsteder og applikasjoner kan inneholde linker til andre nettsteder som har en annen personvernpraksis enn Carlson Hotels. I noen tilfeller kan våre varemerker fremdeles forekomme etter at du er blitt koblet til et annet nettsted, selv om du faktisk ser på innhold som leveres av en tredjepart. Hvis du gir fra deg personopplysninger på disse nettstedene, er opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern, og du bør derfor gjøre deg kjent med dem.

Din godkjenning av denne erklæringen.
Disse retningslinjene er en del av vilkårene og betingelsene som beskytter din bruk av våre tjenester. Ved å bruke våre nettsteder og applikasjoner, den sentrale reservasjonstjenesten, overnatte ved en av hotellkjedene til Carlson Hotels, eller ved å delta i et av våre programmer, inkludert Club CarlsonSM, aksepterer du vilkårene i denne erklæringen.

Toppen av siden

Personlig informasjon som innhentes om deg.
 • Vi innhenter transaksjonsopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, reservasjonsdata) samt opplysninger som du aktivt gir oss, for eksempel når du bestiller et opphold gjennom vår sentrale reservasjonstjeneste, overnatter ved en av hotellkjedene til Carlson Hotels , melder deg inn i Club Carlson-programmet, eller når du endrer din personlige profil.
 • Vi kan inngå strategiske samarbeidsforhold med andre selskaper (våre «strategiske samarbeidspartnere») som tilbyr produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du deltar i et av disse programmene eller mottar deres produkter eller tjenester, kan vår strategiske samarbeidspartner sende oss personopplysninger om deg som et ledd i samarbeidsforholdet.
 • Vi innhenter personopplysninger om våre gjester fra offentlige kilder og fra andre selskaper som har rett til å dele disse opplysningene med oss.
 • Hvis du gir oss personopplysninger om andre, f.eks. med vår «Send til en venn»-funksjon, eller hvis andre gir oss opplysninger om deg, vil vi kun bruke disse opplysningene til det formålet de er tiltenkt. Vi lagrer ikke disse opplysningene.
 • Ved bruk av våre nettsteder og applikasjoner kan vi innhente den unike identifikatoren som tilhører din enhet, operativsystemet og applikasjonsversjonen.
Toppen av siden

Geoplasseringsdata. 
I sammenheng med bruk av våre nettsteder eller applikasjoner, kan vi innhente din plasseringsbaserte informasjon, med formål om å lokalisere et hotell eller interessepunkter som du leter etter i ditt område, eller for karttjenester. Vi vil kun dele denne informasjonen med vår kartleverandør, kun med formål om å tilby deg tjenesten. Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal ha tilgang til din geoplasseringsdata, kan du skru dette av for enheten.

Toppen av siden

Vi innhenter ikke bevisst personopplysninger fra barn.
Vi innhenter ikke bevisst personopplysninger fra barn under 13 år. Hvis du mener barnet ditt har gitt oss personlig informasjon, kontakt oss slik at vi kan identifisere og slette barnets personlige informasjon.

Toppen av siden

Bruk av dine personopplysninger.
Vi bruker dine personopplysninger:

 • for å gi deg informasjonen, programmene, produktene og tjenestene du ber om,
 • for å gjøre ditt opphold på et Carlson Hotels Brand-hotell så personlig som mulig,
 • til å støtte funksjonaliteten og tilpasse utformingen og innholdet på våre nettsteder og applikasjoner til dine behov, interesser og preferanser,
 • for å sende deg kampanjemeldinger og spesialtilbud basert på dine personverninnstillinger,
 • til sikkerhetsformål og for å hindre bedrageri,
 • for å bedre forstå våre gjester og hvordan de bruker våre nettsteder og applikasjoner,
 • for å forbedre våre programmer, tjenester, nettsteder og applikasjoner,
 • og for å markedsføre våre programmer og tjenester bedre.

Toppen av siden

Valg med hensyn til bruk av personopplysninger til markedsføringsformål.
Du kan velge om du vil motta markedsføringsmeldinger fra oss, og du kan når som helst endre dine personverninnstillinger.

Dine personverninnstillinger er forhåndsinnstilt på vårt grunnleggende nivå som sier følgende:

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsoppdateringer og spesialtilbud fra Club Carlson og Carlson Rezidor-hoteller.

Du vil motta markedsføringsmeldinger og spesialtilbud fra Carlson Hotels, dets hotellkjeder og Club Carlson. Du kan til enhver tid endre dine personverninnstillinger ved å gå til og logge på din nettprofil eller ved å kontakte oss. Vi vil oppdatere dine personverninnstillinger senest ti virkedager etter at meldingen er mottatt.

Hvis du velger å ikke motta kampanjeinformasjon fra oss, vil vi ikke sende deg rene kampanjemeldinger og ikke dele dine personopplysninger med andre selskaper for markedsføringsformål. Det kan likevel hende at vi tar kontakt med deg i forbindelse med kundeundersøkelser eller administrasjonsarbeid, f.eks. for å bekrefte en reservasjon eller transaksjon, informere deg om kontostatus eller be deg oppdatere nettprofilen.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta administrative meldinger fra oss må du ta kontakt med oss for å avslutte din konto hos oss.

Toppen av siden

Formidling av dine opplysninger til andre.
Vi kan formidle dine personopplysninger på følgende måter:

 • Vi deler dine personlige opplysninger innad i hotellkjedene til Carlson Hotels for bruk i henhold til denne erklæringen.
 • Vi formidler dine personopplysninger til hotellkjedene til Carlson Hotels, strategiske samarbeidspartnere og/eller tjenesteleverandører for å kunne gi deg den informasjonen og de produkter og tjenester du har bedt om, eller for å gi deg en personlig opplevelse.
 • Vi formidler dine personopplysninger til selskaper som utfører tjenester på våre vegne, f.eks. selskaper som sørger for applikasjonsstyring, markedsføringsarbeid og støtte til teknisk infrastruktur.

Våre tjenesteleverandører, strategiske samarbeidspartnere og Carlson Hotels Brand-hoteller er ved lov forpliktet til å bruke personopplysningene vi formidler, kun til de begrensede formål de er beregnet til, og til å verne opplysningenes fortrolighet, integritet og sikkerhet. De kan ikke bruke eller formidle dine personopplysninger på en måte som strider mot våre forpliktelser overfor deg, og de må overholde alle gjeldende lover om personvern og vern av opplysninger.

Vi kan overføre dine personopplysninger til en annen enhet som har overtatt aksjekapitalen eller mer eller mindre alle eiendelene til Carlson eller Carlson Hotels eller en av dets datterselskaper eller driftsenheter, for eksempel som følge av salg, sammenslåing, omorganisering, konkurs, avvikling eller likvidasjon. Ved en slik overføring vil nevnte instans fortsatt være underlagt denne erklæringen med hensyn til bruk av dine personopplysninger.

Det kan forekomme andre begrensede tilfeller der vi kan formidle eller overføre dine personopplysninger til andre tredjeparter, for eksempel: hvis vi tror at slik formidling er behørig for å overholde en lov, et lovmessig krav, en rettskjennelse eller en stevning; for å samarbeide med politi eller andre statlige myndigheters etterforskninger; for å hindre eller etterforske en mulig kriminell handling, som bedrageri eller identitetsberøvelse; for å beskytte lovfestede rettigheter, eiendom eller sikkerhet for deg, Carlson, Carlson Hotels, hotellkjedene til Carlson Hotels eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, våre medarbeidere, agenter, gjester eller offentligheten generelt.

Toppen av siden

Vern av dine personopplysninger.
Vi har iverksatt hensiktsmessige fysiske, tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak når det gjelder behandling og overføring av personopplysninger, herunder egnede sikkerhetstiltak for å verne slike opplysninger mot utilsiktet eller ulovlig sletting eller utilsiktet tap, misbruk, endring, uautorisert formidling eller tilgang og all annen ulovlig behandling. Når du taster inn kredittkortnummeret ditt på dette nettstedet (i inntastingsboksen beregnet for kredittkortnummer), er nettstedet SSL-kryptert. Ved overføring av geoplasseringsdata til eller fra våre mobile applikasjoner og til våre servere, bruker vi SSL-kryptering.

Toppen av siden

Tilgang til dine personopplysninger.
Du kan til enhver tid oppdatere, slette eller endre dine kontoopplysninger ved å gå til nettprofilen eller kontakte oss. Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt. Når du kontakter oss, kan du bli bedt om å bekrefte hvem du er. Vi vil svare på forespørselen innen 30 dager og senest i løpet av det tidsrommet som er foreskrevet ved gjeldende lovgivning. Vi kan begrense eller avslå forespørselen hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din, hvis det dreier seg om formidling av fortrolig eller sensitiv informasjon eller det på annen måte er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv, eller som nødvendig for å kunne tilby deg tjenester. Hvis du vil slette kontoen din eller ikke ønsker at vi bruker opplysningene dine for å tilby deg tjenester,kontakt oss. Vi oppbevarer og bruker informasjonen din slik det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler.

Toppen av siden

Overføring av dine personopplysninger til andre land.
Våre nettsteder, applikasjoner og databaser befinner seg for tiden på servere i USA, men vi kan i blant være nødt til å bruke andre fasiliteter som ligger utenfor USA. Personvernlovgivning kan variere fra land til land, og noen har et sterkere vern enn andre. Hvis og når vi overfører dine personopplysninger fra ett land til et annet, fatter vi de tiltak som er nødvendige for å verne ditt privatliv og dine personopplysninger. Ved å bruke våre nettsteder og applikasjoner, delta i våre programmer eller overnatte ved hotellkjedene til Carlson Hotels, godtar du at dine personlige opplysninger kan overføres til et hvilket som helst land i verden i henhold til vilkårene i denne personvernerklæringen.

Toppen av siden

Nett-teknologi som brukes til å innhente opplysninger om deg
Når du besøker et av våre nettsteder, kan vi bruke følgende nett-teknologi til å innhente følgende opplysninger:

 • Nettleser: Vi innhenter opplysninger som din nettleser automatisk sender til oss når du bruker våre nettsteder og applikasjoner. Slike opplysninger er som regel IP-adressen til internettleverandøren og maskinens operativsystem og nettleser.
 • Varige og øktinformasjonskapsler: En informasjonskapsel er en liten tekstfil som en webserver legger på maskinens harddisk. Med forbehold om nettleserens innstillinger, innhenter vi informasjon ved bruk av informasjonskapsler. Vi bruker “øktinformasjonskapsler” eller “varige informasjonskapsler”. Vi bruker såkalte «øktinformasjonskapsler» for å tildele datamaskinen et tilfeldig generert og unikt identifikasjonsnummer hver gang du bruker våre nettsteder og applikasjoner. Disse er essensielle for bruken av enkelte interaktive elementer på våre nettsteder og applikasjoner, f.eks. kontaktskjemaer og innlogging, og regnes som nødvendig for bruken av nettstedene og applikasjonene. En øktinformasjonskapsel utløper når du lukker nettleseren. Vi bruker øktinformasjonskapsler for å øke funksjonaliteten på våre nettsteder og applikasjoner, for å vite hvilke koblinger du bruker og hvor lenge hver side er oppe. Vi kan også bruke såkalte «varige informasjonskapsler». Slike informasjonskapsler utløper ikke når du lukker nettleseren, men ligger på datamaskinen til de utløper etter en gitt periode, eller til du sletter dem. Hver gang du besøker våre nettsteder eller applikasjoner, gjenkjenner webserveren den varige informasjonskapselen på maskinens harddisk. Ved å tildele datamaskinen en varig og unik identifikasjon, kan vi lage en database over dine tidligere valg og preferanser. Skulle det bli behov for å innhente disse valgene og preferansene på nytt, kan det skje automatisk, slik at du sparer tid og krefter. Ved å tildele maskinen eller den mobile enheten en varig og unik identifikasjon, får vi dessuten bedre oversikt over hvor mange som besøker våre nettsteder og applikasjoner, hvor ofte de kommer tilbake, hvordan bruken av siden varierer over tid og hvor effektive våre kampanjer er. Denne informasjonen viser kun bevegelser utført på datamaskinen og offentliggjør ikke dine personlige opplysninger. Hvis du går til våre nettsteder og applikasjoner via en kobling i en e-post fra oss, eller hvis du har opprettet en «brukeridentitet» under et av dine besøk, kan opplysningene våre informasjonskapsler eller i informasjonskapslene fra våre tredjeparts tjenesteleverandører, kobles til opplysningene i våre registre som identifiserer deg.
 • Websignal: Sidene på våre nettsteder og applikasjoner kan inneholde elektroniske sporingsbilder kalt «websignaler», noen ganger kalt «single-pixel gif» eller «clear gifs». Vi bruker slike websignal til å lære mer om hvordan besøkende bruker våre nettsteder og applikasjoner og til å måle hvor effektive reklamekampanjene er. Vi kan også inkludere websignaler i våre kampanjemeldinger på e-post for å finne ut om meldingene er blitt åpnet og klikket på. Vi kan koble opplysninger som er innhentet med websignaler til andre opplysninger som identifiserer deg.
 • Analyse: Vi bruker tredjeparts analyse, noe som lager flere førsteparts informasjonskapsler. Dette lar oss forsikre at påfølgende besøk på våre nettsteder og applikasjoner registreres til den samme (unike) besøkende, og viser hvordan du fant oss. Vi bruker også mobil analyseprogramvare som lar oss bedre forstå funksjonaliteten til vår mobile programvare på din telefon. Denne programvaren innhenter informasjon som f.eks. hvor ofte du bruker den mobile applikasjonen, det som skjer i applikasjonen, total bruk, ytelsesinformasjon og hvor applikasjonen ble lastet ned. Vi kobler ikke informasjonen som lagres i analyseprogramvaren til noen form for personlig informasjon som du oppgir i den mobile applikasjonen.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler laget av våre partnere. Fra tid til annen kan vi også måtte lagre eksternt innhold fra andre tredjeparts nettsteder på våre nettsteder og applikasjoner. Disse tredjeparts informasjonskapslene tilhører tredjepartens domene, og dermed kan informasjonen de inneholder kun bli sett og administrert av tredjeparten. Våre strategiske samarbeidspartnere kan gi oss aggregert data innhentet ved bruk av informasjonskapslene, slik at vi kan lære mer om den relaterte annonseringen og kampanjene, og endre målsetting for nettstedet. Bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter dekkes ikke av denne erklæringen, og vi har ikke tilgang til eller kontroll over slike informasjonskapsler. Merk at dette betyr at du ikke vil motta målrettede annonser fra oss, eller andre deltagende annonsører. Hvis du reserverer deg mot dette, kan det fortsatt hende du mottar annonsering fra oss på nettet, men da ikke nødvendigvis av relevans for deg.
 • Sosiale mediers funksjoner og widgets: Våre nettsteder og applikasjoner kan inneholde visse funksjoner fra sosiale medier, som «Liker»-knappen på Facebook, og widgets, som «del dette»-knappen eller interaktive miniprogrammer på våre nettsteder og applikasjoner. Sosiale mediers funksjoner og widgets kan innhente IP-adressen din, siden du besøker på vårt nettsted, og kan bruke en informasjonskapsel for å sikre at funksjonene fungerer korrekt. Sosiale mediers funksjoner og widgets er enten tilordnet fra en tredjepart eller direkte på våre nettsteder og applikasjoner. Din bruk av sosiale mediers funksjoner og widgets reguleres av personvernerklæringen til selskapet som tilordner dem.

Les mer om hvordan vi bruker opplysningene vi innhenter.

Toppen av siden

Endringer av denne erklæringen

 • Denne personvernerklæringen kan utfylles eller endres av personvernmeldinger («personvernmeldinger») som gis på det tidspunktet vi innhenter bestemte personopplysninger. I tillegg forbeholder vi oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst etter eget skjønn. Meldingen som gis når vi endrer denne personvernerklæringen, vil være avhengig av endringens omfang.
 • Vi vil varsle deg om eventuelle større endringer av denne erklæringen ved å sende deg en e-post til den siste e-postadressen du oppga til oss og ved å legge ut en melding på hjemmesidene på alle våre nettsteder og applikasjoner, samt på toppen av den reviderte erklæringen i minst 30 dager etter ny gyldighetsdato slik at du skal få vite hva som er endret. Større endringer av denne personvernerklæringen vil gjelde fra gyldighetsdatoen som angis i meldingen du får eller, hvis det ikke angis noen dato, fra 30 dager etter at vi sender meldingen til deg. Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å oppdatere profilen din ved å besøke nettprofilen og sørge for at kontaktinformasjonen er oppdatert. Utsendelse av meldingen til din sist oppgitte e-postadresse anses som gyldig melding av endringene beskrevet i meldingen. Hvis du ikke gir oss en gyldig e-postadresse, er det ditt ansvar å sjekke våre nettsteder og applikasjoner regelmessig for endringer av denne erklæringen.
 • Hvis vi kun gjør mindre endringer i personvernerklæringen, vil vi erstatte denne personvernerklæringen med den nye og endre «gyldig fra»-datoen øverst i personvernerklæringen i minst 30 dager etter den nye gyldighetsdatoen, slik at du skal få vite hva som er endret. Mindre endringer kan for eksempel være endringer i vår kontaktinformasjon eller eksemplene i et av avsnittene i denne personvernerklæringen.
 • Ved å fortsette å overnatte ved hotellkjedene til Carlson Hotels, delta i våre programmer eller bruke våre nettsteder og applikasjoner etter varsling om endringer, aksepterer du eventuelle endringer i denne erklæringen. Hvis du er uenig i noen av endringene, må du kontakte oss for å avslutte din konto hos oss.

Toppen av siden

Hvordan kontakte oss vedrørende spørsmål eller saker som gjelder vår personvernpraksis

Du kan kontake oss ved å skrive til:
Carlson Hotels Customer Service
11340 Blondo Street
Omaha, NE 68164

eller sende en e-post til privacy@radisson.com.

Du kan også ringe +1 (800) 615-7253 i USA og Canada. Vi vil svare på forespørselen innen 30 dager og senest i løpet av det tidsrommet som er foreskrevet ved gjeldende lovgivning.

Hvis du har spørsmål angående samsvaret vårt med U.S. – EU Safe Harbor, kan du kontakte American Arbitration Assosciation International Centre for Dispute Resolution på http://go.adr.org/safeharbor.

Toppen av siden