Retningslinjer for gjestene personvern
Retningslinjer for gjestene personvern
New Carlson Rezidor Hotel Group Privacy Policy - Effective April 1, 2015

New Carlson Rezidor Hotel Group Ad and Cookie Policy - Effective April 1, 2015

Carlson Hotels Personvernerklæring - Gjeldende fra 28. oktober 2007
Sist oppdatert 1. januar 2015

Carlson Hotels personvernforpliktelser. Carlson Hotels med sine datterselskaper (samlet kjent som, «Carlson  Hotels») tar personvern alvorlig. Dette er våre ti løfter til deg:
  1. Melding. Når vi registrer dine personlige opplysninger, vil vi gi deg melding i god tid om hva vi samler inn av personlige opplysninger, hvordan vi bruker dem og hvilke typer tredjeparter vi vil kunne dele dem med.
  2. Valg: Vi vil gi deg valgmuligheter vedrørende måten vi bruker og deler dine personopplysninger på, og vi vil respektere valgene du foretar.
  3. Relevans. Vi vil bare samle inn så mye informasjon som vi trenger til et spesielt, definert formål, og vi vil ikke bruke den til andre formål uten å innhente ditt samtykke.
  4. Oppbevaring. Vi vil oppbevare dine personopplysninger kun så lenge vi trenger de til  formålet de ble samlet inn for, eller som tillatt etter loven.
  5. Nøyaktighet. Vi vil ta nødvendige skritt for å sikre at personopplysningene  du oppgir  er gjengitt nøyaktig i våre registre.
  6. Tilgang. Vi vil gi deg muligheten til å få tilgang til dine personopplysninger i henhold til lov, slik at du kan korrigere unøyaktigheter.
  7. Sikkerhet. Vi vil iverksette passende fysiske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger fra tap eller ikke godkjent bruk, tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse.
  8. Deling. Vi vil ikke dele dine personlige opplysninger med tredjeparter uten din tillatelse, med unntak av slik det er beskrevet i disse retningslinjene.
  9. Internasjonal overføring. Hvis vi overfører dine personlige opplysninger til et annet land, vil vi ta de nødvendige forholdsreglene for å ivareta personvernet ditt og de personlige opplysningene vi overfører vil være i samsvar gjeldende lovgivning.
  10. Håndhevelse. Vi vil med jevne mellomrom gjennomgå hvordan vi oppfyller disse personvernløftene, og vi vil organisere en uavhengig måte å behandle klager på vår personvernpraksis på.

For å få tilgang til opplysningene dine, stille spørsmål om personvernpraksisen vår, endre markedsføringspreferansene dine eller sende en klage, kan du kontakte oss her:

Carlson Hotels
Customer Service
11340 Blondo St.
Omaha, NE 68164

I USA og Canada kan du ringe gratis på +1 (800) 615-7253.

E-postadresse: privacy@radisson.com.

THUMB IMG
De mest vanlige spørsmålene om vår personvern-praksis.