Vilkår og betingelser for nettstedsbruk
Vilkår og betingelser for nettstedsbruk

LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK NØYE, FØR DETTE NETTSTEDET TAS I BRUK. Ved bruk av dette nettstedet, mobilapplikasjonen, eller plattformen, («Nettsted»), godtar du disse vilkår og betingelser for bruk av nettstedet («vilkår og betingelser»), samt Carlson Hotels, Inc. personvernerklæring («personvernserklæring»). Hvis du ikke godta disse vilkår og betingelser og personvernerklæringen, skal du ikke bruke dette nettstedet.

Denne siden eies av og opereres av Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels"). Carlson Hotels kan endre disse vilkår og betingelser når som helst. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, betyr at du fremdeles godtar disse endringene og at du vil forholde deg til alle gjeldende lover og forskrifter. Materialene som leveres på dette nettstedet er lovbeskyttet, inkludert, men ikke begrenset til, USAs lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Videre vilkår og betingelser gjelder for bestillinger for hotellopphold.

Bruk av nettsted
Du må være minst 18 år for å bruke dette nettstedet og for å inngå bindende kontrakter (vårt nettsted er ikke tilgjengelig for mindreårige). Bruker du dette nettstedet samtykker du til at du er minst 18 år gammel. Formålet med alt informasjonsmateriale og materialinnholdet på dette nettstedet er kun informasjon. Noe av informasjonen og materialet på dette nettstedet, kan være levert av franchisetakere som beholder styringen av policy og prosedyrer som er implementert ved sine hoteller.

Restriksjoner for bruk
Innholdet på dette nettstedet, som tekst, grafikk, bilder, fotografier, illustrasjoner, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker, logoer, informasjon innhentet fra Carlson Hotels' lisensinnehavere og andre materialer, («innhold») er beskyttet av opphavsrett både av loven i USA og i andre land. Rettighet til innhold tilhører Carlson Hotels. Enhver bruk av dette innholdet som ikke uttrykkelig tillates av disse vilkår og betingelser, er et brudd på disse vilkår og betingelser og kan være i strid med opphavsrett, varemerke og andre lover. Bortsett fra det som er oppgitt her får ikke noe av innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, republiseres, lastes ned, vises, postes eller overføres i noen form eller på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra Carlson Hotels eller deres lisensinnehavere. Carlson Hotels tillater deg å vise og laste ned en enkel kopi av innholdet for din egne lovlige, personlige, ikke-kommersiell bruk, dersom du inkluderer følgende informasjon om opphavsrett:"© 2015 Carlson Hotels, Inc. Alle rettigheter reservert» og beholder andre meldinger om opphavsrett og eiendomsrett som fantes i innholdet. Enhver spesialregel for bruk av andre elementer gitt på nettstedet, kan inkluderes på andre steder på nettstedet og er ikke oppført i disse vilkår og betingelser som referanse. Bruken av innholdet på ethvert annet nettsted eller i et nettverkstilkoblet datamiljø for ethvert formål, er forbudt. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er reservert for Carlson Hotels og deres lisenshavere. Hvis du bryter disse vilkår og betingelser, vil din tillatelse til å bruke innholdet automatisk opphøre, og du må umiddelbart ødelegge alle kopier som du har tatt av enhver del av innholdet.

Du kan ikke, uten Carlson Hotels' skriftlige tillatelse, «speile» noe av innholdet fra dette nettstedet eller en annen server. Du kan ikke bruke nettstedet for formål som er i strid med loven eller forbys av disse vilkår og betingelser. Du kan ikke bruke nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller begrense nettstedet eller forstyrre enhver annen parts bruk og glede av nettstedet. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet igjennom hacking, passorduthenting eller på andre måter. Carlson Hotels forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å begrense din tilgang til nettstedet eller enhver del av dette, når de måtte ønske, av enhver eller ingen grunn, uten noen som helst varsel.

Forslagsinnsendelse
Carlson Hotels er glad for å høre fra brukerne våre og gleder oss å høre dine kommentarer om nettstedet, våre produkter og tjenester. Vi har imidlertid dessverre ikke, i henhold til vår mangeårige forretningspolitikk, muligheten til å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiale annet enn de vi spesifikt har bedt om. Vi har en talentfull stab og gode konsulenter, som kan jobbe med de samme eller lignende ideer. Vi håper du forstår at formålet med denne politikken er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser, når prosjekter som utvikles av vår profesjonelle stab og/eller konsulenter, kan se ut til å ligne på deres egne kreative idéer. Vennligst ikke send oss kreativt originalmateriale av noen som helst type uoppfordret.

Hvis du på vår oppfordring sender oss visse spesifikke anførsler, eller, til tross for vår anmodning, sender oss kreative forslag, ideer, notiser, tegninger, konsepter eller annen informasjon (samlet, "Anførsler"), skal anførslene anses som våre og forblir vår eiendom. Carlson Hotels kan behandle anførslene som ikke-konfidensiell informasjon, og skal ikke holdes ansvarlige for noen offentliggjøring av anførsler. Uten begrensing av det forutgående, eier Carlson Hotels eksklusivt alle nåværende kjente eller fremtidige eksisterende rettigheter til alle anførsler av enhver type i hele universet, og har rett til ubegrenset bruk av anførslene for hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til den eller de som leverte anførselen(e).

Brukerkommunikasjon
Personopplysningene som du sender til Carlson Hotels, er underlagt vår personvernerklæring. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom vilkår og betingelser og personvernserklæringen, er det personvernerklæringen som gjelder.

Carlson Hotels gjør, med unntak til det som er angitt under forslagsinnsendelse (ovenfor), ikke noe krav på eierskap av noen informasjon eller noe materiale som en bruker gir til Carlson Hotels eller poster, laster opp, uttrykker, sender inn eller overfører til dette nettstedet (hver av disse en «kommunikasjon»). Du godtar at du ikke vil foreta noen kommunikasjon som er, i sin helhet eller delvis, baktalende; skandaløs; provoserende; diskriminerende; ærekrenkende; falsk; truende; vulgær; uanstendig; pornografisk; blasfemisk; fornærmende; trakasserende; krenkende for andres privatliv; hatefull eller knusende; rettet mot kjønn, rase, hudfarge, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, religiøse syn, eller uførhet; i strid med lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover; eller som krenker, eller er et brudd på rettighetene til noen parter. I tillegg godtar du at du ikke vil: (a) utøve noen kommunikasjon som er en annonsering eller anmodning om forretning; (b) forstyrre den normale flyten av dialog eller utøve en kommunikasjon urelatert til emnet som diskuteres (med mindre det er tydelig at kommunikasjonen er åpen); (c) poste et kjedebrev eller pyramidespill; utgi deg for å være en annen person; (d) distribuere virus eller annen skadelig datakode; (e) høste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres tillatelse; (f) poste samme melding mer enn én gang eller «spamme» (sende søppelpost); eller (g) delta i enhver annen aktivitet som begrenser eller forhindrer en annen person fra deltakelse på nettstedet, eller som, etter Carlson Redizor eget skjønn, utsetter oss eller noen av våre lisenshavere, partnere eller kunder for noe som helst ansvar eller ulempe.

Ved å kommunisere, godtar du at en slik kommunikasjon er ikke-konfidensiell, ikke-proprietære, og kan formidles eller brukes av Carlson Hotels. Hvis du utfører en kommunikasjon, vil du automatisk gi, eller garantere at eieren av slikt innhold har uttrykkelig gitt, Carlson Hotels en rettighetsfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, lage avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, utføre, og vise kommunikasjon i alle medier eller medium, eller en hvilken som helst form, format, eller forum som nå er kjent eller heretter utviklet. Uansett det foregående, er Carlson Hotels ikke pålagt å bruke noen kommunikasjon.

Du er eneansvarlig for din kommunikasjon, konsekvensene ved å utføre en kommunikasjon, og din tiltro til enhver kommunikasjon. Carlson Hotels er ikke ansvarlig for konsekvensene av en kommunikasjon. Carlson Hotels er ikke ansvarlig for å filtrere eller overvåke kommunikasjoner som utføres av brukere på dette nettstedet. Hvis vi blir varslet av en bruker om at en kommunikasjon kan være i strid med disse vilkår og betingelser, kan Carlson Hotels undersøke påstanden og avgjøre i god tro og etter eget skjønn om slik kommunikasjon skal fjernes. Carlson Hotels har ikke ansvar ovenfor brukere, om å foreta eller ikke foreta slike aktiviteter.

Carlson Hotels forbeholder seg retten (men er ikke pålagt) til å: (a) oppføre dialogen på nettstedet; (b) undersøke en påstand om at en kommunikasjon ikke er i samsvar med disse vilkår og betingelser og avgjøre etter eget skjønn om de skal fjerne eller be om fjerning av kommunikasjonen; (c) fjerne kommunikasjoner som er fornærmende, ulovlige, ødeleggende eller foreldede, eller som ikke er i henhold til disse vilkår og betingelser: (d) begrense en brukers tilgang til enhver eller alle deler av nettstedet, ved brudd på disse vilkår og betingelser eller loven; (e) overvåke, endre eller offentliggjøre enhver kommunikasjon; eller (f) slette enhver slik kommunikasjon postet på nettstedet, uansett om en slik kommunikasjon er i strid med disse vilkår og betingelser, eller ikke.

Kampanjer
Enhver og alle tilbud eller kampanjer som kunngjøres på dette nettstedet, gjelder ikke der hvor de er forbudt, og er gjenstand for offentliggjøring av offisielle regler for slike tilbud eller kampanjer.

Vilkår for mobilapplikasjon

Følgende provisjoner gjelder for brukere av Carlson Hotels mobilapplikasjoner (hver, en “applikasjon”):

Brukere av Apple-applikasjoner
Hvis du laster ned/eller bruker våre iPhone eller iPad-applikasjoner: Du, den sluttelige brukeren av applikasjonen, erkjenner at denne avtalen er inngått av og mellom Carlson Hotels og deg, og ikke med Apple, Inc., og at Apple, Inc ikke er ansvarlige for applikasjonen og/eller dens innhold. Uavhengig av det forgående, erkjenner du at Apple, Inc. og deres datterselskaper er begunstigende tredjeparter i denne avtalen med Carlson Hotels, og at Apple, Inc. har rett (og anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkår og betingelsene. Du erkjenner at Apple, Inc. ikke har noen som helst forpliktelse til å opprettholde eller støtte applikasjonen. Du erkjenner at du har lest igjennom App Stores vilkår og betingelser (finnes på internett på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Disse Carlson Hotels vilkår og betingelser innlemmer også ved henvisning Lisensiert Applikasjon sluttbruker lisensavtale (Licensed Application End User License Agreement = “LAEULA”) publisert av Apple, Inc. (finnes på internett http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula). For anvendelsene av disse vilkårene og betingelsene anses applikasjonen som den “lisensierte applikasjonen” som definert i LAEULA, og Carlson Hotels er ansett å være “applikasjonsleverandøren” som definert i LAEULA. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom vilkår og betingelser og LAEULAs betingelser, er det disse vilkårene og betingelsene som gjelder.

Brukere av Android-applikasjoner
Hvis du laster ned og/eller bruker våre applikasjoner fra Google Play: Du som bruker av applikasjonen, erkjenner at Carlson Hotels, ikke Google Inc., lisensierer rettigheten til å installere og bruke hver applikasjon. Du erkjenner at Google ikke har noen som helst forpliktelse til å opprettholde eller støtte applikasjonen. Du erkjenner at du har lest Google Plays servicebetingelser på siden (“betingelser”)(finnes på Internett http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), og at din avtale med Carlson Hotels under disse vilkårene og betingelsene inkorporerer disse vilkårene som referanse. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og betingelsene og vilkårene, er det disse vilkårene og betingelsene som gjelder.

Du må ikke bruke, eksportere eller videreeksportere applikasjonen, unntatt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning i USA og gjeldende lovgivning i det land applikasjonen ble anskaffet.  I særdeleshet, men uten begrensning, er det ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere til: (a) land som er omfattet av USAs embargo, eller ii) personer som er oppført på US Treasury Department’s liste over «Specially Designated Nationals» eller US Department of Commerces «Denied Person’s List» eller «Entity List».  Ved å ta i bruk applikasjonen, representer og bekrefter du at du ikke er i et av disse landene eller er oppført på noen av de nevnte lister.  Du bekrefter også at du ikke skal bruke applikasjonen til formål som ikke er tillatt under USAs lovgivning, inkludert, uten begrensning, utvikling, utforming, tilvirkning eller produksjon av raketter, atomvåpen eller kjemiske eller biologiske våpen.

Ansvaret til Carlson Hotels og deres lisenshavere og partnere
Bruken av nettsiden eller innholdet er på eget ansvar. Innholdet på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Carlson Hotels kan utføre endringer eller forbedringer, når som helst.

INNHOLDET PÅ DENNE SIDEN LEVERES SOM DEN ER OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HVERKEN DIREKTE ELLER BEGRENSET, OG SÅ LANGT TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, FRASKRIVER CARLSON HOTELS SEG MED DETTE UTTRYKKELIG ETHVERT GARANTIANSVAR FOR ANVENDELIGHET ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL. CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DENNE NETTSIDEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT, ELLER AT DENNE NETTSIDEN ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE ELLER GJØR INGEN REPRESENTASJONER OM BRUK AV ELLER RESULTATET AV  INNHOLDET PÅ DENNE NETTSIDEN, NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. DU (OG IKKE-CARLSON HOTELS) PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE IKKE GJELDER DEG, I DEN GRAD ANVENDT LOVGIVNING IKKE TILLATER UNNTAK FRA IMPLISITTE GARANTIER. DU GODTAR AT BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGET ANSVAR.

CARLSON HOTELS PÅTAR SEG INTET ANSVAR, ENTEN IFØLGE KONTRAKT ELLER ERSTANINGSRETT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE KONSEKVENSIELLE, ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT (UTEN BEGRENSING): SKADER FOR TAP AV FORVENTEDE FORTJENESTER ELLER INNTEKTER, ELLER ANNET ØKNONOMISK TAP I FORBINDELSE MED, ELLER SOM ET RESULTAT AV, ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV CARLSON HOTELS, DERES AGENTER, DATTERSELSKAPER, FORRETNINGSPARTNERE, UAVHENGIGE KONSULENTER ELLER UTILKNYTTEDE TREDJEPARTER, SOM ET RESULTAT AV ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV OPPFYLLELSE AV, ELLER I STRID MED, DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER PERSONVERNERKLÆRINGEN. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN ANSVARSFRAVIKELSE FOR PERSONLIG SKADE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEM IKKE I NOEN TILFELLER SKALL CARLSON HOTELS TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP, SKADE OG GRUNNLAG FOR SØKSMÅL, OVERSTIGE SUMMEN DU BETALTE FOR Å LOGGE INN PÅ SIDEN. DU GIR HERVED AVKALL PÅ: ALLE KRAV, ÅRSAKER TIL HANDLING, ELLER RETT TIL Å BRINGE SLIKE HANDLINGER, SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON, ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ETTER ETT (1) ÅR FRA DET FØRSTE TILFELLET AV DENNE TYPE HANDLING, HENDELSE, TILSTAND ELLER UNNLATELSE HVORPÅ KRAVET ELLER ÅRSAKEN TIL HANDLING, ER BASERT.

Hvis du laster ned/eller bruker våre iPhone eller iPad-applikasjoner: Du erkjenner videre og samtykker til at Apple Inc. ikke skal være ansvarlige for eventuelle krav knyttet til applikasjonen (inkludert, uten begrensninger, en tredjepart som påstår at applikasjonen krenker den tredjepartens ’intellektuelle eiendomsrett) eller din bruk eller besittelse av applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav, (ii) påstander om at applikasjonen ikke overensstemmer med alle gjeldende juridiske eller regulatoriske krav, og (iii) krav som fremmes under forbrukervern eller liknende lovgivning. Du erkjenner og samtykker til at i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, vil Apple Inc. overhodet ikke ha noen garantiforpliktelser for applikasjonen.

Din konto
Når du bruker denne nettsiden, er du ansvarlig for å holde din konto og ditt passord konfidensielt, og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Du godtar at du har ansvar for alle aktiviteter som oppstår under bruk med din konto eller ditt passord. Carlson Hotels forbeholder seg retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller endre innhold eller avbestille bestillinger, etter eget skjønn.

Skadesløshetsholdelse
Du godtar å beskytte, skadeløsholde og holde Carlson Hotels, deres ledere, direktører, ansatte, agenter, lisenshavere og partnere, sakesløs fra og mot alle påstander, handlinger eller krav, ansvar eller oppgjør inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske honorarer og regnskapshonorarer, som et resultat av, eller påstått resultat av, din bruk av nettsiden eller innhold eller ditt brudd på disse vilkår og betingelser.

Generelt Tilgang til innhold kan være ulovlig for enkelte personer i enkelte land. Når du går inn på nettstedet, gjør du dette på eget ansvar – som tilsier at du er ansvarlig for overholdelse av lovene i ditt område. Følgende bestemmelser forblir i effekt etter opphør av disse vilkår og betingelser uansett grunn:  Ansvaret til Carlson Hotels og deres lisenshavere og partnere, Restriksjoner for bruk, Forslagsinnsendelse, Brukerkommunikasjon, Ansvar, Gjeldende lover og Fullstendig avtale.

Gjeldende lover
Disse vilkår og betingelser er underlagt loven i Minnesota, USA, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du og Carlson Hotels gir herved uttrykkelig samtykke til og underlegger dere den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstoler i Hennepin County, Minnesota, USA for pådømmelse eller disponering av eventuelle krav, handlinger eller tvister som oppstår fra disse vilkårene. Hvis noen del av disse vilkår og betingelser, blir ansett som ugyldige av enhver domstol som har kompetent jurisdiksjon, vil ugyldigheten av denne delen ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende delene av disse vilkår og betingelser, som ellers skal forbli i full kraft og effekt. Ingen avkall på noen av disse vilkår og betingelser, skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår, eller andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk signatur
Du fremstiller og garanterer at du har den lovlige retten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse vilkårene på vegne av deg selv og medlemmet, kunden, leverandøren eller andre du representerer mens du bruker nettsiden. Du godtar  videre at din bruk fungerer som en elektronisk signatur som beskrevet av Electronic Signatures in Global and National Commerce Act («E-Sign») og i Uniform Electronic Transactions Act («UETA»), og at du har utformet, utført, inngått, informert deg, akseptert vilkårene, og på alle måter, godkjent disse vilkår og betingelser, og dermed aksepterer og godtar at disse vilkår og betingelser er en elektronisk registrering for formålene til E-Sign, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act (“UCITA”), og som sådan er fullstendig gyldig, juridisk bindende, kan tvangsfullbyrdes, er bindende og kan ikke motsies av deg eller medlemmet, kjøperen, leverandøren eller andre instanser du representerer.

Varsel- og nedstengningsprosedyrer
Hvis du mener informasjon, innlegg eller annet materiale  som er tilgjengelig på eller fra nettsiden, er i strid med din opphavsrett, kan du be om at dette materialet (eller tilgang til det) fjernes fra denne nettsiden ved å ta kontakt med Carlson Hotels (adressen oppgis nedenfor) og angi følgende informasjon:

1. Identifikasjon av arbeidet beskyttet av opphavsrettsom du mener er overtrådt. Beskriv arbeidet, og når mulig, inkluder en kopi av plasseringen (f.eks. URL-adressen) av en autorisert versjon av arbeidet.
2. Identifikasjon av innsendelsen som du mener overtrer og dens plassering. Beskriv innsendelsen og gi oss også dennes URL-adresse eller annen relevant informasjon som kan hjelpe oss med å finne innsendelsen.
3. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) e-postadresse.
4. En erklæring om at du i god tro mener at bruk av det påklagede arbeidet, ikke er autorisert av rettighetshaveren, dennes agent, eller ved lov.
5. En erklæring om at informasjonen du oppgav er nøyaktig, og som indikerer at du «under ed», er rettighetshaver eller autorisert representant.
6. En signatur, eller dens elektroniske ekvivalent, fra rettighetshaveren eller autorisert representant.

Vår adresse og kontaktopplysning for opphavsrettslige spørsmål relatert til denne siden er som følger:

Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@carlson.com

I et forsøk på å beskytte rettighetene til rettighetshavere, følger Carlson Hotels en retningslinje for opphevelse, under de rette omstendigheter, av brukere av denne nettsiden som gjentatte ganger bryter reglene.

Fullstendig avtale
Bortsett fra når uttrykkelig angitt i en særskilt melding eller ansvarsfraskrivelse postet av eller på vegne av Carlson Hotels på denne nettsiden, utgjør disse vilkår og betingelser, inkludert personvernerklæringen, den fullstendige avtalen mellom deg og Carlson Hotels når det gjelder bruk av denne nettsiden og innholdet på den.

Versjon 5.0/april 2015