Vilkår og betingelser for nettstedsbruk
Vilkår og betingelser for nettstedsbruk

LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE  FOR BRUK NØYE, FØR DETTE NETTSTEDET TAS I BRUK.

Ved bruk av dette nettstedet («Nettsted»), godtar du disse vilkår og betingelser for bruk av nettstedet («Vilkår og betingelser»), samt Carsons personvernerklæring  «Personvernserklæring»). Hvis du ikke godta disse vilkår og betingelser og personvernerklæringen, skal du ikke bruke dette nettstedet.

Dette nettstedet eies og drives av Carlson Hotels, Inc. («Carlson Hotels»). Carlson Hotels kan endre disse vilkår og betingelser når som helst. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, betyr at du fremdeles godtar disse endringene og at du vil forholde deg til alle gjeldende lover og forskrifter. Materialene som leveres på dette nettstedet er lovbeskyttet, inkludert, men ikke begrenset til, USAs lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Videre vilkår og betingelser gjelder for bestillinger for hotellopphold gjennom Carlson.

Bruk av nettsted
Du må være minst 18 år for å bruke dette nettstedet og for å inngå bindende kontrakter (vårt nettsted er ikke tilgjengelig for mindreårige). Ved bruk av dette nettstedet, bekrefter du at du er minst 18 år.  All informasjon og materiale på dette nettstedet er kun ment for informasjonsformål. Noe av informasjonen og materialet på dette nettstedet, kan være levert av franchisetakere som beholder styringen av policy og prosedyrer som er implementert ved sine hoteller.

Restriksjoner for bruk
Innholdet på dette nettstedet, som tekst, grafikk, bilder, fotografier, illustrasjoner, varemerker, handelsnavn, tjenestemerker, logoer, informasjon innhentet fra Carlson Hotels' lisensinnehavere og andre materialer, («innhold») er beskyttet av opphavsrett både av loven i  USA og i andre land. Rettighet til innhold tilhører Carlson Hotels. Enhver bruk av dette innholdet som ikke uttrykkelig tillates av disse vilkår og betingelser, er et brudd på disse vilkår og betingelser og kan være i strid med opphavsrett, varemerke og andre lover. Bortsett fra det som er oppgitt her, tillates det ikke at innholdet kopieres, reproduseres, distribueres, ompubliseres, lastes ned, vises, postes eller overføres i noen som helst format eller på noen som helst måte, uten skriftlig tillatelse fra Carlson Hotels eller deres lisenshavere. Carlson Hotels autoriserer deg til å vise og laste ned én enkelt kopi av innholdet kun for egen, personlig, ikke kommersiell bruk hvis du inkluderer følgende opphavsrettsmelding: «© 2014, Carlson Hotels, Inc. Alle rettigheter forbeholdt» og beholder andre meldinger om opphavsrett og eiendomsrett som fantes i innholdet. Enhver spesialregel for bruk av andre elementer gitt på nettstedet, kan inkluderes på andre steder på nettstedet og er ikke oppført i disse vilkår og betingelser som referanse. Bruken av innholdet på ethvert annet nettsted eller i et nettverkstilkoblet datamiljø for ethvert formål, er forbudt. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er reservert for Carlson Hotels og deres lisenshavere. Hvis du bryter disse vilkår og betingelser, vil din tillatelse til å bruke innholdet automatisk opphøre, og du må umiddelbart ødelegge alle kopier som du har tatt av enhver del av innholdet.

Du kan ikke, uten Carlson Hotels' skriftlige tillatelse, «speile» noe av innholdet fra dette nettstedet eller en annen server. Du kan ikke bruke nettstedet for formål som er i strid med loven eller forbys av disse vilkår og betingelser. Du kan ikke bruke  nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller begrense nettstedet eller forstyrre enhver annen parts bruk av nettstedet. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet igjennom hacking, passorduthenting eller på andre måter. Carlson Hotels forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å begrense din tilgang til nettstedet eller enhver del av dette, når de måtte ønske, av enhver eller ingen grunn, uten noen som helst varsel. 

Forslagsinnsendelse
Carlson Hotels mottar gjerne tilbakemelding fra våre brukere, og det gleder oss å høre dine kommentarer om nettstedet og våre produkter og tjenester. Vi har imidlertid dessverre ikke, i henhold til vår mangeårige forretnigspolitikk, muligheten til å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiale annet enn de vi spesifikt har bedt om. Vi har en talentfull stab og gode konsulenter, som kan jobbe med de samme eller lignende idéer. Vi håper du forstår at formålet med denne politikken er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser, når prosjekter som utvikles av vår profesjonelle stab og/eller konsulenter, kan se ut til å ligne på deres egne kreative idéer. Vennligst ikke send oss kreativt originalmateriale av noen som helst type uoppfordret.

Hvis du på vår oppfordring sender oss visse spesifikke anførsler, eller, til tross for vår anmodning, sender oss kreative forslag, idéer, notiser, tegninger, konsepter eller annen informasjon (samlet, «anførsler»), skal anførslene anses som våre og forblir vår eiendom. Carlson Hotels kan behandle anførslene som ikke-konfidensiell informasjon, og skal ikke holdes ansvarlige for noen offentliggjøring av anførsler. Uten begrensing av det forutgående, eier Carlson Hotels eksklusivt alle nåværende kjente eller fremtidige eksisterende rettigheter til alle anførsler av enhver type i hele universet, og har rett til ubegrenset bruk av anførslene for hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til den eller de som leverte anførselen(e).

Brukerkommunikasjon
Personopplysningene som du sender til Carlson Hotels, er underlagt   vår personvernerklæring. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom vilkår og betingelser og personvernserklæringen, er det personvernerklæringen som gjelder.

Carlson Hotels gjør, med unntak til det som er angitt under forslagsinnsendelse (ovenfor), ikke noe krav på eierskap av noen informasjon eller noe materiale som en bruker gir til Carlson Hotels eller poster, laster opp, uttrykker, sender inn eller overfører til dette nettstedet (hver av disse en «kommunikasjon»). Du godtar at du ikke vil foreta noen kommunikasjon som er, i sin helhet eller delvis, baktalende; skandaløs; provoserende; diskriminerende; ærekrenkende; falsk; truende; vulgær; uanstendig; pornografisk; blasfemisk; fornærmende; trakasserende; krenkende for andres privatliv; hatefull eller knusende; rettet mot kjønn, rase, hudfarge, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, religiøse syn, eller uførhet; i strid med lokale, nasjonale eller internasjonale lover; eller som krenker, eller er et brudd på rettighetene til noen parter. I tillegg godtar du at du ikke vil: (a) utøve noen kommunikasjon som er en annonsering eller anmodning om forretning; (b) forstyrre den normale flyten av dialog eller utøve en kommunikasjon urelatert til emnet som diskuteres (med mindre det er tydelig at kommunikasjonen er åpen); (c) poste et kjedebrev eller pyramidespill; utgi deg for å være en annen person; (d) distribuere virus eller annen skadelig datakode; (e) høste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres tillatelse; (f) poste samme melding mer enn én gang eller «spamme» (sende søppelpost); eller (g) delta i enhver annen aktivitet som begrenser eller forhindrer en annen person fra deltakelse på nettstedet, eller som, etter Carlson Hotels eget skjønn, utsetter Carlson Hotels eller noen av deres lisenshavere, partnere eller kunder for noe som helst ansvar eller ulempe.

Ved å kommunisere, godtar du at en slik kommunikasjon er ikke-konfidensiell, ikke-proprietære, og kan formidles eller brukes av Carlson Hotels. Hvis  du utfører en kommunikasjon, vil du automatisk gi, eller garantere at eieren av slikt innhold har uttrykkelig gitt, Carlson Hotels en rettighetsfri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, lage avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, utføre, og vise kommunikasjon i alle medier eller medium, eller en hvilken som helst form, format, eller forum som nå er kjent eller heretter utviklet. Uansett det foregående, er Carlson Hotels ikke pålagt å bruke noen kommunikasjon.

Du er eneansvarlig for din kommunikasjon, konsekvensene ved å utføre en kommunikasjon, og din tiltro til enhver kommunikasjon. Carlson Hotels er ikke ansvarlig for konsekvensene av en kommunikasjon. Carlson Hotels er ikke ansvarlig for å filtrere eller overvåke kommunikasjoner som utføres av dette nettstedets brukere. Hvis vi blir varslet av en bruker om at en kommunikasjon kan være i strid med disse vilkår og betingelser, kan Carlson Hotels undersøke påstanden og avgjøre i god tro og etter eget skjønn om slik kommunikasjon skal fjernes. Carlson Hotels har ikke ansvar ovenfor brukere, om å foreta eller ikke foreta slike aktiviteter.

Carlson Hotels forbeholder seg retten (men er ikke pålagt) til å: (a) oppføre dialogen på nettstedet; (b) undersøke en påstand om at en kommunikasjon ikke er i samsvar med disse vilkår og betingelser og avgjøre etter eget skjønn om de skal fjerne eller be om fjerning av kommunikasjonen; (c) fjerne kommunikasjoner som er fornærmende, ulovlige, ødeleggende eller foreldede, eller som ikke er i henhold til disse vilkår og betingelser: (d) begrense en brukers tilgang til enhver eller alle deler av nettstedet, ved brudd på disse vilkår og betingelser eller loven; (e) overvåke, endre eller offentligjøre enhver kommunikasjon; eller (f) slette enhver slik kommunikasjon postet på nettstedet, uansett om en slik kommunikasjon er i strid med disse vilkår og betingelser, eller ikke.

Kampanjer
Enhver og alle tilbud eller kampanjer som kunngjøres på dette nettstedet, gjelder ikke der hvor de er forbudt, og er gjenstand for offentliggjøring av offisielle regler for slike tilbud eller kampanjer.

Ansvaret til Carlson Hotels og deres lisenshavere og partnere
 Bruken av nettstedet eller innholdet er på eget ansvar. Innholdet på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Carlson Hotels kan utføre endringer eller forbedringer, når som helst.

 INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERS «SOM DET ER» OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER – HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVING, FRASKRIVER CARLSON HOTELS SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET  ELLLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.  CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE SOM FINNES PÅ NETTSTEDET VIL FORBLI UFORSTYRRET ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL BLI OPPRETTET ELLER AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR ALT TILGJENGELIG ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CARLSON HOTELS  GARANTERER IKKE ELLER GJØR INGEN REPRESENTASJONER OM BRUK AV ELLER RESULTATET AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET, NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. DU (OG IKKE-CARLSON HOTELS) PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE IKKE GJELDER DEG, I DEN GRAD ANVENDT LOVGIVNING IKKE TILLATER UNNTAK FRA IMPLISITTE GARANTIER. DU GODTAR AT BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGET ANSVAR.

CARLSON HOTELS PÅTAR SEG INGET ANSVAR, ENTEN IFØLGE KONTRAKT ELLER ERSTANINGSRETT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE KONSKVENSIELLE, ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT (UTEN BEGRENSING): SKADER FOR TAP AV FORVENTEDE FORTJENESTER ELLER INNTEKTER, ELELR ANNET ØKNONOMISK TAP I FORBINDELSE MED, ELLER SOM ET RESULTAT AV, ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV CARLSON HOTELS, DERES AGENTER, DATTERSELSKAPER, FORRETNINGSPARTNERE, UAVHENGIGE KONSULENTER ELLER UTILKNYTTEDE TREDJEPARTER; SOM ET RESULTAT AV ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE AV OPPFYLLELSE AV, ELLER I STRID MED, DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER PERSONVERNSERKLÆRINGEN. BEGRENSINGENE ELLER UTELATELSENE OVENFOR, KAN IKKE GJØRES GJELDENDE OVERFOR DEG, I DEN GRAD ANVENDT LOVHJEMMEL IKKE TILLATER BEGRENSINGER ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. I ETHVERT TILFELLE VIL CARLSON HOTELS' ANSVAR OVENFOR DEG FOR ALLE TAP, SKADER OG ÅRSAKER TIL HANDLING ELLER FORØVRIG, IKKE VÆRE HØYERE ENN BELØPET DU BETALTE FOR Å FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET. DU GIR HERVED AVKALL PÅ: ALLE KRAV, ÅRSAKER TIL HANDLING, ELLER RETT TIL Å BRINGE SLIKE HANDLINGER, SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL NETTSTEDET, KOMMUNIKASJON, ELLER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ETTER ETT (1) ÅR FRA DET FØRSTE TILFELLET AV DENNE TYPE HANDLING, HENDELSE, TILSTAND ELLER UNNLATELSE HVORPÅ KRAVET ELLER ÅRSAKEN TIL HANDLING, ER BASERT.

Din konto
Når du bruker dette nettstedet, er du ansvarlig for å holde din konto og ditt passord konfidensielt og for å begrense tilgangen til din datamaskin. Du godtar at du har ansvar for alle aktiviteter som oppstår under bruk med din konto eller ditt passord. Carlson Hotels forbeholder seg retten til å nekte tjeneste, avslutte kontoer, fjerne eller endre innhold eller avbestille bestillinger, etter eget skjønn.

Skadesløshetsholdelse
Du godtar å beskytte, skadesløsholde og holde Carlson Hotels, deres ledere, direktører, ansatte, agenter, lisenshavere og partnere, harmløse fra og mot alle påstander, handlinger eller krav, ansvar eller oppgjør inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske- og regnskapshonorarer, som et resultat av, eller påstått resultat av, din bruk av nettstedet eller innhold eller ditt brudd på disse vilkår og betingelser.

Generelt
Tilgang til innhold kan være ulovlig for enkelte personer i enkelte land. Når du går inn på nettstedet, gjør du dette på eget ansvar – som tilsier at du er ansvarlig for overholdelse av lovene i ditt område. Følgende bestemmelser forblir i effekt etter opphør av disse vilkår og betingelser uansett grunn:  Ansvaret til Carlson Hotels og deres lisenshavere og partnere, Restriksjoner for bruk, Forslagsinnsendelse, Brukerkommunikasjon, Ansvar, Gjeldene lover og Fullstendig avtale.

Gjeldende lover
Disse vilkår og betingelser er underlagt loven i Minnesota, USA, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du og Carlson Hotels gir herved uttrykkelig samtykke og underlegger dere til den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstoler i Hennepin County, Minnesota, USA for pådømmelse eller disponering av eventuelle krav, handlinger eller tvister som oppstår fra disse vilkårene. Hvis noen del av disse vilkår og betingelser, blir ansett som ugyldige av enhver domstol som har kompetent jurisdiksjon, vil ugyldigheten av denne delen ikke påvirke gyldigheten til de gjenværende delene av disse vilkår og betingelser, som ellers skal forbli i full kraft og effekt. Ingen avkall på noen av disse vilkår og betingelser, skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår, eller andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk signatur
Du representerer, og garanterer at du har den lovlige retten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse vilkårene på vegne av deg selv og medlemmet, kunden, leverandøren eller andre du representerer mens du bruker nettstedet. Du godtar  videre at din bruk fungerer som en elektronisk signatur som beskrevet av Electronic Signatures i Global and National Commerce Act («E-Sign») og i Uniform Electronic Transactions Act («UETA»), og at du har utformet, utført, inngått, informert deg, akseptert vilkårene, og på alle måter, godkjent disse vilkår og betingelser, og dermed aksepterer og godtar at disse vilkår og betingelser er en elektronisk registrering for formålene til E-Sign, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act («UCITA»), og som sådan er fullstendig gyldig, juridisk bindende, kan tvangsfullbyrdes, er bindende og kan ikke motsies av deg eller medlemmet, kjøperen, leverandøren eller andre instanser du representerer. 

Varsel- og nedstengningsprosedyrer
Hvis du mener informasjon ,  innlegg eller annet materiale som er  tilgjengelig på eller fra  nettstedet, er i strid med din opphavsrett,  kan du be om at dette materialet (eller tilgang til det) fjernes fra dette nettstedet ved å ta kontakt med Carlson Hotels  (adressen oppgis nedenfor) og angi følgende informasjon:

1. Identifikasjon av arbeidet beskyttet av opphavsrett som du mener er overtrådt. Beskriv arbeidet, og når mulig, inkluder en kopi av plasseringen (f.eks. URL) av en autorisert versjon av arbeidet.

2. Identifikasjon av  innsendelsen som du mener overtrer og dens plassering. Beskriv innsendelsen og gi oss også dens URL eller annen relevant informasjon som kan hjelpe oss med å finne innsendelsen.

3. Ditt navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) e-postadresse.

4. En erklæring om at du i god tro mener at bruk av det påklagede arbeidet, ikke er autorisert av rettighetshaveren, dennes agent, eller ved lov.

5. En erklæring om at informasjonen du oppga er nøyaktig, og som indikerer at du «under ed», er rettighetshaver eller autorisert representant.

6. En signatur, eller dens elektroniske ekvivalent, fra rettighetshaveren eller autorisert representant.

Vår adresse og kontaktinformasjon for opphavsrettslige spørsmål til dette nettstedet, er som følger:

Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@carlson.com

I et forsøk på å beskytte rettighetene til rettighetshavere, følger Carlson Hotels en retningslinje for opphørelsen, under de rette omstendigheter, av brukere av dette nettstedet som gjentatte ganger bryter reglene.

Fullstendig avtale
Bortsett fra når uttrykkelig angitt i en særskilt melding eller ansvarsfraskrivelse postet eller på vegne av Carlson Hotels på dette nettstedet, utgjør disse vilkår og betingelser, inkludert personvernserklæringen, den fullstendige avtalen mellom deg og Carlson Hotels når det gjelder bruk av dette nettstedet og dets innhold.

Versjon 4.0 / oktober 2014