Sivuston käyttöehdot
Sivuston käyttöehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÄ.

Kun käytät tätä sivustoa ("sivusto"), hyväksyt samalla sivuston käyttöehdot ("ehdot") sekä tietosuojakäytännön  ("tietosuojakäytäntö"). Älä käytä sivustoa, jos et hyväksy kaikkia ehtoja tai tietosuojakäytäntöä.

Sivuston omistaa ja sitä hallinnoi Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels"). Carlson Hotels voi tarkistaa nämä ehdot ja muuttaa niitä milloin tahansa. Jos jatkat sivuston käyttöä, hyväksyt samalla edellä mainitut muutokset ja sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Tällä sivustolla julkaistu aineisto on lain suojaamaa, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset. Carlsonin hotellivarauksiin sovelletaan myös muita ehtoja.

Sivuston käyttö
Saat käyttää tätä verkkosivustoa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet vähintään 18-vuotias ja voit solmia sitovia sopimuksia (alaikäiset eivät saa käyttää sivustoa). Kun käytät tätä sivustoa, vakuutat samalla olevasi vähintään 18-vuotias.  Kaikki tällä sivustolla olevat tiedot ja materiaalit ovat luonteeltaan tiedottavia. Osa tämän sivuston tiedoista ja materiaaleista saattaa olla peräisin franchise-yrittäjiltämme , jotka vastaavat itse omien hotelliensa käytännöistä ja menettelytavoista.

Käyttörajoitukset
Tämän sivuston sisältöä  – esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, kuvia, valokuvia, piirroksia, tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, Carlson-hotellien toimilupien antajilta saatuja tietoja ja muuta materiaalia ("sisältö") – suojaavat sekä Yhdysvaltojen että muiden maiden tekijänoikeuslait. Sisältö on Carlson Hotelsin omaisuutta. Mikä tahansa sellainen sisällön käyttö, jota ei ole erikseen sallittu näissä ehdoissa, on ehtojen vastaista ja saattaa rikkoa myös tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita lakeja. Näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta mitään sisällön osia ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää julkaistavaksi tai siirtää missään muodossa tai millään keinoilla ilman Carlson Hotelsin tai sen toimiluvan antajien kirjallista etukäteissuostumusta. Carlson Hotels myöntää sinulle oikeuden tarkastella ja ladata yhden kopion sisällöstä yksinomaan omaa laillista, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöäsi varten – edellyttäen, että sisällytät kyseiseen kopioon seuraavan tekijänoikeusilmoituksen: "© 2014 Carlson Hotels Inc. Kaikki oikeudet pidätetään" ja toisintamaan kaikki muut tekijänoikeus- ja omistusoikeusilmoitukset, joita sisällössä on. Jos sivuston muissa osioissa ilmoitetaan muiden sivustolla olevien kohteiden käyttöä koskevista erityissäännöistä, ne sisällytetään näihin ehtoihin viitteinä. Sisällön käyttäminen millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkkoon liitetyissä tietokoneympäristöissä mitä tahansa tarkoitusta varten on kiellettyä. Kaikki sellaiset oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, kuuluvat Carlson Hotelsille ja sen toimiluvan antajille. Jos rikot mitä tahansa näistä ehdoista, sinulle myönnetty lupa käyttää sisältöä päättyy automaattisesti, ja sinun tulee välittömästi tuhota kaikki sivustosta tai sen osista mahdollisesti tekemäsi kopiot.

Et saa "peilata" mitään tällä sivustolla tai millään muilla palvelimilla olevaa sisältöä ilman Carlson Hotelsin antamaa kirjallista suostumusta. Et saa käyttää sivustoa mihinkään laittomaan tai näissä ehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Et saa käyttää sivustoa millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai huonontaa sivustoa, tehdä siitä käyttökelvottoman tai häiritä muiden harjoittamaa sivuston käyttöä. Et saa yrittää päästä sivustolle luvattomasti hakkeroimalla, selvittämällä salasanoja tai millään muulla keinoilla. Carlson Hotels pidättää itsellään oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti ja ilman ennakkovaroitusta tai erillistä ilmoitusta päättää oikeutesi käyttää sivustoa tai sen osia milloin tahansa ja mistä syystä tahansa tai ilman erillistä syytä. 

Ideoiden lähettäminen
Carlson Hotels ottaa mielellään vastaan käyttäjien lähettämiä viestejä ja kommentteja sivustosta sekä yrityksen tuotteista ja palveluista. Yrityksemme pitkäaikaiset käytännöt kuitenkin valitettavasti estävät meitä vastaanottamasta tai hyväksymästä sellaisia luovia ideoita, ehdotuksia tai materiaaleja, joita emme ole erikseen pyytäneet. Yrityksemme palveluksessa toimii lahjakkaita henkilöitä ja asiantuntijoita, jotka saattavat työskennellä samojen tai samanlaisten ideoiden parissa. Toivomme sinun ymmärtävän, että tämän käytännön tarkoituksena on välttää sellaisia väärinkäsityksiä, joissa henkilökuntamme ja/tai asiantuntijoidemme kehittämät projektit saattaisivat muiden mielestä muistuttaa heidän omaa luovaa työtään. Älä lähetä meille mitään ei-pyydettyä alkuperäistä luovaa materiaalia.

Jos lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, ajatuksia tai muuta tietoa (näistä käytetään tästä eteenpäin yhteisnimitystä "lähetykset") joko pyynnöstämme tai pyytämättä, lähetyksistä tulee yrityksemme omaisuutta. Carlson Hotels voi käsitellä lähetyksiä ei-luottamuksellisina tietoina, eikä yritys ota minkäänlaista vastuuta lähetysten sisällön käytöstä tai paljastamisesta. Mitään edellä sanottua rajoittamatta Carlson Hotels omistaa yksinoikeudella kaikki tällä hetkellä tai vastaisuudessa olemassa olevat oikeudet kaikkiin lähetyksiin kaikkialla maailmassa, ja Carlson Hotelsilla on oikeus käyttää lähetyksiä rajoituksetta mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen ilman mitään korvausta lähettäjälle.

Käyttäjien viestit
Carlson Hotelsille lähettämiisi henkilötietoihin sovelletaan  tietosuojakäytäntöä. Mikäli näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön välillä on ristiriitaisuuksia, tietosuojakäytäntöä sovelletaan.

Lukuun ottamatta (yllä) kohdassa "Ideoiden lähettäminen" mainittuja ehtoja Carlson Hotels ei vaadi omistusoikeutta mihinkään sellaisiin tietoihin tai materiaaliin, joita käyttäjä toimittaa Carlson Hotelsille tai julkaisee, lataa, syöttää tai välittää tälle sivustolle ("viestit"). Suostut olemaan laatimatta viestejä, jotka ovat joko kokonaisuudessaan tai osittain kunniaa loukkaavia, pahennusta herättäviä, yllyttäviä, syrjiviä, halventavia, valheellisia, uhkaavia, karkeita, säädyttömiä, pornografisia, rienaavia, solvaavia, häiritseviä, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vihaa lietsovia tai siihen yllyttäviä; sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, seksuaaliseen suuntaukseen, kansalaisuuteen, uskonnollisiin näkemyksiin tai rajoittuneisuuteen kohdistuvia; paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja rikkovia, tai jotka rikkovat minkä tahansa muun osapuolen oikeuksia. Lisäksi suostut siihen, että et tee mitään seuraavista: (a) lähetä viestejä, jotka ovat mainoksia tai kehotuksia liiketoimintaan, (b) häiritse normaalia keskustelua tai lähetä viestejä, jotka eivät liity keskustelunaiheeseen (paitsi silloin, kun kyseessä on selkeästi vapaamuotoinen keskustelu), (c) julkaise ketjukirjettä tai pyramidimallia tai esiinny toisena henkilönä, (d) lähetä viruksia tai muita haitallisia tietokonekoodeja, (e) poimi tai muulla tavoin kerää tietoja – sähköpostiosoitteet mukaan lukien – muista henkilöistä ilman heidän suostumustaan, (f) julkaise samaa viestiä useampaan kertaan tai lähetä roskapostia, (g) käyttäydy sellaisella tavalla, joka rajoittaa tai estää muita henkilöitä käyttämästä tai hyödyntämästä sivustoa, tai tavalla, joka Carlson Hotelsin käsityksen mukaan voi asettaa Carlson Hotelsin tai sen toimiluvan antajat, kumppanit tai asiakkaat jollakin tavalla vastuuvelvollisiksi tai olla näille haitallinen.

Kun laadit viestin, vakuutat samalla, että kyseinen viesti ei ole luottamuksellinen tai minkään toisen osapuolen omaisuutta, ja suostut siihen, että Carlson Hotels voi levittää ja käyttää viestiä. Jos laadit viestin, myönnät (tai vakuutat, että viestin sisällön omistaja myöntää) samalla Carlson Hotelsille automaattisesti ja peruuttamattomasti maailmanlaajuisen, pysyvän, ei-yksinomaisen ja tekijänoikeusmaksuttoman oikeuden käyttää, toisintaa, muuttaa, julkaista, muokata, kääntää, jakaa, esittää ja näyttää viestiä tai luoda siitä johdannaisteoksia missä tahansa muodossa tai millä tahansa nykyisin olemassa olevalla tai tulevalla välineellä tai foorumilla. Edellä sanotusta huolimatta Carlson Hotels ei ole velvollinen käyttämään mitään viestejä millään tavoin.

Olet yksin vastuussa viestistäsi, sen aiheuttamista seurauksista sekä siitä, että perustat viestin joihinkin muihin viesteihin. Carlson Hotels ei ole minkäänlaisessa vastuussa viestien mahdollisesti aiheuttamista seurauksista. Carlson Hotels ei vastaa käyttäjien sivustolle lähettämien viestien suodattamisesta tai seurannasta. Jos joku käyttäjistä ilmoittaa Carlson Hotelsille viestistä, jonka väitetään rikkovan näitä ehtoja, Carlson Hotels saattaa tutkia väitettä ja päättää vilpittömässä mielessä ja täysin oman harkintansa mukaisesti, poistetaanko kyseinen viesti vai ei. Carlson Hotels ei ole millään tavoin vastuussa käyttäjille tällaisten toimenpiteiden tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.

Carlson Hotels pidättää itsellään oikeuden (mutta ei ole kuitenkaan velvollinen toimimaan näin) (a) tallentaa sivustolla käydyt keskustelut, (b) tutkia väitteitä siitä, että jokin viesti ei noudata näitä ehtoja, ja päättää täysin oman harkintansa mukaisesti, poistetaanko kyseinen viesti tai pyydetäänkö sen poistamista, (c) poistaa sellaiset viestit, jotka ovat solvaavia, laittomia, häiritseviä tai vanhentuneita tai jotka eivät muutoin noudata näitä ehtoja, (d) päättää käyttäjän oikeuden käyttää sivustoa joko kokonaisuudessaan tai osittain näiden ehtojen tai lain rikkomisen vuoksi, (e) seurata tai muokata viestejä tai paljastaa niiden sisältö, (f) muokata sivustolle lähetettyjä viestejä tai poistaa ne – riippumatta siitä, rikkovatko ne näitä ehtoja vai eivät.

Tarjouskampanjat
Kaikki tällä sivustolla mainostetut tarjoukset tai kampanjat ovat mitättömiä sellaisilla alueilla, joilla ne on kielletty, ja ne ovat kaikkien niitä koskevien virallisten sääntöjen alaisia.

Carlson Hotelsin ja sen toimiluvan antajien ja kumppaneiden vastuu
Käyttäjä käyttää tätä sivustoa tai sen sisältöä omalla vastuullaan. Sivuston sisällössä saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Carlson Hotels voi tehdä sivustolle muutoksia tai parannuksia haluamanaan ajankohtana.

TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ TOIMITETAAN SELLAISENAAN, ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. CARLSON HOTELS EI MYÖSKÄÄN – SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA – MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA SISÄLLÖN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN.  CARLSON HOTELS EI TAKAA, ETTÄ TOIMINNOT , JOTKA SISÄLTYVÄT  SIVUSTOLLA  OLEVAAN AINEISTOON, TOIMISIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ VIRHEET KORJATTAISIIN TAI ETTÄ SIVUSTO TAI SEN KÄYTTÄMÄ PALVELIN OLISIVAT VAPAITA VIRUKSISTA TAI MUISTA HAITTAOHJELMISTA. CARLSON HOTELS EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN SEURAUKSIIN LIITTYEN. CARLSON HOTELS EI ESIMERKIKSI TAKAA SISÄLLÖN VIRHEETTÖMYYTTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA. SINÄ (EI CARLSON HOTELS) OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA, JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ KÄYTÄT SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI.

CARLSON HOTELS EI HYVÄKSY MITÄÄN SOPIMUKSELLISTA TAI OIKEUDELLISTA VASTUUTA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTOISISTA VAHINGOISTA – MUKAAN LUKIEN (MUTTA NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) SELLAISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT ODOTETTUJEN VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ TAI MUISTA TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA JA JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA CARLSON HOTELSIN, SEN EDUSTAJIEN, OSAKKAIDEN, YHTEISYRITYSTEN EDUSTAJIEN, ITSENÄISTEN SOPIMUSKUMPPANEIDEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMINTAAN TAI LAIMINLYÖNTEIHIN, TAI JOTKA JOHTUVAT NÄIDEN EHTOJEN TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN VASTAISESTA TOIMINNASTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ. EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA, JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA. CARLSON HOTELSIN KOKONAISVASTUU ON KAIKISSA TAPAUKSISSA JA KAIKISTA KÄRSIMISTÄSI TAPPIOISTA, VAHINGOISTA TAI KANTEISTA JA MUISTA VASTAAVISTA ENINTÄÄN SE SUMMA, JONKA OLET MAKSANUT SIVUSTON KÄYTÖSTÄ. LUOVUT TÄSSÄ YHTEYDESSÄ KAIKISTA SIVUSTOON, SITÄ KOSKEVAAN VIESTINTÄÄN TAI NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYVISTÄ KORVAUSVAATIMUKSISTA, KANTEISTA TAI OIKEUDESTA ESITTÄÄ TÄLLAISIA VAATIMUKSIA TAI KANTEITA YHDEN (1) VUODEN KULUTTUA VAATIMUKSEN TAI KANTEEN PERUSTEENA OLEVAN TOIMENPITEEN, TAPAHTUMAN, EHDON TAI LAIMINLYÖNNIN ENSIESIINTYMÄSTÄ.

Käyttäjätili
Kun käytät tätä sivustoa, olet itse vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja tietokoneesi käytön rajoittamisesta. Hyväksyt vastuun kaikesta tilisi tai salasanasi kautta tapahtuvasta toiminnasta. Carlson Hotels pidättää itsellään oikeuden täysin oman harkintansa mukaisesti lopettaa tilejä, poistaa tai muokata sisältöä sekä perua tilauksia ja kieltäytyä toimittamasta palveluita.

Korvausvastuu
Suostut puolustamaan, olemaan korvausvelvollinen ja suojaamaan Carlson Hotelsia, sen virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, edustajia, toimiluvan antajia ja kumppaneita kaikilta sellaisilta korvausvaatimuksilta, kanteilta, vaateilta, vastuilta ja sopimuksilta – mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset laki- ja kirjanpitopalkkiot – jotka voivat johtua tai joiden väitetään johtuvan siitä, että käytät sivustoa tai sen sisältöä, tai siitä, että olet rikkonut näitä ehtoja.

Yleistä
Sisällön käyttäminen saattaa olla laitonta tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Kun käytät sivustoa, teet sen omalla vastuullasi ja olet myös vastuussa oman tuomiopiirisi lakien noudattamisesta. Seuraavat kohdat pysyvät voimassa, vaikka nämä ehdot  vanhentuisivat tai lakkaisivat jostakin muusta syystä olemasta:  Carlson Hotelsin ja sen toimiluvan antajien ja kumppaneiden vastuu, Käyttörajoitukset, Ideoiden lähettäminen, Käyttäjien viestit, Korvausvastuu, Sovellettavat lait ja Koko sopimus.

Sovellettavat lait
Näitä ehtoja koskevat Yhdysvaltain Minnesotan osavaltion lait ottamatta huomioon mahdollisia lainsäädännöllisiä ristiriitoja. Sinä ja Carlson Hotels ilmoitatte nimenomaisesti suostuvanne siihen, että Yhdysvaltain Minnesotan osavaltion Hennepinin piirikunnan osa- ja liittovaltion tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta kaikissa näihin ehtoihin liittyvissä korvausvaatimuksissa, kanteissa ja ristiriitatilanteissa. Jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näistä ehdoista pätemättömäksi, kyseisen kohdan pätemättömyys ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen, vaan ne tulevat pysymään täysin voimassa. Jos jostakin ehtojen kohdasta luovutaan, tätä ei voida tulkita niin, että siitä tai jostakin muusta ehtojen kohdasta luovuttaisiin pysyvästi.

Sähköinen allekirjoitus
Vakuutat , että sinulla on laillinen oikeus, toimivalta ja valtuudet suostua näihin ehtoihin itsesi tai sivustolla edustamasi henkilön, ostajan, toimittajan tai muun tahon puolesta. Suostut lisäksi siihen, että luot sivustoa käyttämällä sähköisen allekirjoituksen Yhdysvaltain sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) ja sähköisten maksutapahtumien yhdenmukaisuutta koskevan lain (Uniform Electronic Transactions Act, "UETA") määrittelemällä tavalla. Vakuutat myös, että olet toimeenpannut, saattanut voimaan, hyväksynyt tai muulla tavoin todentanut nämä ehdot. Hyväksyt lisäksi, että nämä ehdot ovat sähköinen asiakirja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain, UETA:n ja sähköisesti toimitettavien tietojen yhdenmukaisuutta koskevan lain (Uniform Computer Information Transactions Act, “UCITA”) tarkoittamalla tavalla, ja että ehdot ovat sellaisinaan täysin päteviä, lainvoimaisia, täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia, ja että ne eivät ole sinun tai edustamasi jäsenen, ostajan, toimittajan tai muun tahon kumottavissa. 

Ilmoitus- ja poistokäytännöt
Jos jokin  sivustolla oleva tai sen kautta käytettävä viesti, kirjoitus tai muu aineisto  mielestäsi loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit pyytää tällaisen aineiston poistamista (tai sen käytön estämistä) ottamalla yhteyttä Carlson Hotelsiin (osoite alla) ja antamalla seuraavat tiedot:

1. Sen tekijänoikeuksin suojatun työn tiedot, jota koskevia oikeuksia on mielestäsi rikottu. Kuvaile työtä, ja jos mahdollista, lähetä työn luvallisesta versiosta kopio tai ilmoita sen sijaintipaikka (esimerkiksi verkko-osoite).

2. Sen viestin tiedot, jonka uskot rikkovan oikeuksiasi, sekä kyseisen viestin sijaintipaikka. Kuvaile viestiä ja anna sen verkko-osoite tai muu vastaava tieto, jonka avulla voimme paikantaa viestin.

3. Ilmoita nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja (mikäli mahdollista) sähköpostiosoitteesi.

4. Ilmoitus, jossa vilpittömästi ilmoitat uskovasi, että valituksen aiheena olevan materiaalin käyttö ei ole tekijänoikeuksien omistajan tai tämän edustajan valtuuttamaa tai laillista.

5. Ilmoitus siitä, että toimittamasi tiedot ovat tarkkoja, ja vakuutus siitä, että väärästä valasta langetettavan rangaistuksen uhalla ilmoitat olevasi tekijänoikeuksien omistaja tai tämän valtuuttama edustaja.

6. Tekijänoikeuksien omistajan tai hänen valtuuttamansa edustajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

Tähän sivustoon liittyvissä tekijänoikeusasioissa osoitteemme ja yhteystietomme ovat seuraavat:

Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA
+1 (763) 212-5211
Att. Copyright Agent
copyrights@carlson.com

Carlson Hotels pyrkii suojelemaan tekijänoikeuksien omistajia, ja tästä syystä käytäntönämme on tietyissä olosuhteissa päättää sellaisten sivuston käyttäjien käyttöoikeudet, jotka rikkovat sääntöjä toistuvasti.

Koko sopimus
Ellei jossakin Carlson Hotelsin tai sen edustajan tällä sivustolla erikseen julkaisemassa ilmoituksessa tai vastuuvapauslausekkeessa yksiselitteisesti muuta todeta, nämä ehdot yhdessä tietosuojakäytännön kanssa muodostavat sinun ja Carlson Hotelsin välillä solmitun, sivuston ja sen sisällön käyttöä koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan.

Versio 4.0/lokakuu 2014