Radisson Radisson hoteller
Search
Vilkår og betingelser for nettstedbruk
Vilkår og betingelser for nettstedbruk

LES VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK (“Vilkår og betingelser”) NØYE FØR DETTE NETTSTEDET TAS I BRUK. Dette nettstedet eies av og driftes av Carlson Hotels, Inc., et Minnesota-selskap etablert i og med forretningsadressen, 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305-5240, telefonnummer: +1 (763) 212-5000; e-postadresse: CarlsonPublicRelations@carlson.com; og opplysninger om representanter er tilgjengelige på http://www.carlson.com/our-company/board-of-directors.php, kjent heri som "Carlson Hotels" "vi," "oss," eller "vår". Ved bruk, tilgang, visning, overføring, caching, lagring eller på annen måte benyttelse av tjenestene, innholdet eller funksjonene i dette nettstedet, samtykker du i å følge disse betingelsene. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, vennligst ikke ta det i bruk og forlat nettstedet med det samme. Vi forbeholder oss retten til, når det måtte passe oss, å endre, modifisere eller fjerne deler av disse vilkårene til enhver tid. Vennligst kontroller disse vilkårene jevnlig for å se om de er blitt endret. Alle endringer gjøres gjeldende øyeblikkelig med mindre noe annet uttales og du bør kontrollere om disse vilkårene endrer seg fra tid til annen. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter at endringer annonseres (inkl. vår Personvernerklæring) betyr at du aksepterer disse endringene.

1. BRUK AV NETTSTED
Du må være minst 18 år for å bruke dette nettstedet og for å inngå bindende kontrakter (vårt nettsted er ikke tilgjengelig for mindreårige). Bruker du dette nettstedet gir du uttrykk for at du er minst 18 år gammel.  Vennligst merk at minstealder for innsjekking kan variere fra sted til sted. For spørsmål om minstealder for innsjekking på et spesifikt sted, ta direkte kontakt med stedet før bestilling. Formålet med alt informasjonsmateriale på dette nettstedet er kun informasjon. Noe informasjon og materiale på dette nettstedet kan være levert av franchisetakere some beholder styringen av policy og prosedyrer som er implementert ved sine hoteller. Dette nettstedet kan kun brukes til personlig bruk. Kommersielt bruk av dette nettstedet er forbudt med mindre du har fått skriftlig samtykke fra Carlson Hotels. Dette nettstedet kan kun brukes til å foreta legitime bestillinger eller kjøp. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten av dine passord, innloggings- og kontoinformasjon. Du er økonomisk ansvarlig for all bruk av dette nettstedet av deg eller av andre som benytter ditt passord og innloggingsinformasjon.  Vi kan når som helst, uten forhåndsvarsel eller ansvar, avslutte eller begrense din tilgang til alle eller deler av nettstedet.
Du kan ikke bruke nettstedet til å: foreta falske, bedragerske eller spekulative bestillinger eller noen bestillinger i påvente av etterspørsel; legge inn eller overføre ulovlige, truende, injurierende, nedsettende, obskøne, usømmelige, provoserende, pornografiske eller profant materiale eller ethvert materiale som utgjør eller kan oppfordre til oppførsel som ville anses som en kriminell handling, gi grunnlag for sivilrettslig ansvar eller på en annen måte være i strid med lover og regler; sende noen form for bulk-kommunikasjoner inkludert, men ikke begrenset til spam, junk mail, eller kjedebrev, eller for noe annet formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene.
Du samtykker i at du ikke skal utgi deg for å være en annen person, hverken som et individ eller som en representant for enhver instans, ekte eller ikke, inkludert å opptre som en representant av Carlson Hotels eller alle andre som leverer tjenester som er relatert til dette nettstedet.

2. BEGRENSNINGER FOR BRUK AV MATERIALE
All materiale på dette nettstedet tilhører Carlson Hotels, eller sine datterselskaper, eller tilknyttede selskaper og/eller tredjeparts lisensgivere og er opphavsrettslig beskyttet. Intet materiale fra Radisson.com eller noe annet nettsted som er eiet, drevet, lisensiert av eller kontrollert av Carlson Hotels, kan kopieres, reproduseres, gis ut på nytt, lastes opp, postlegges, overføres eller distribueres på noe måte, unntatt for at du kan laste ned en kopi av materiale på en enkelt datamaskin kun til personlig, ikke-kommersielt bruk, forutsatt at du opprettholder copyright og andre eiendomsrettigheter.

Alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og -fremgangsmåter tilhører Carlson Hotels eller sine datterselskaper, eller tilknyttede selskaper og/eller tredjeparts lisensgivere. Du kan ikke ramme inn eller benytte innrammingsteknikker til å inkludere noen av våre varemerker, logoer eller fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) uten skriftlig utrykkelig samtykke på forhånd. Du kan ikke bruke metatags eller noen annen form for "skjult tekst" med vårt navn, våre varemerker eller annen fortrolig informasjon uten vårt uttrykkelige samtykke skriftlig og på forhånd.
For å få tillatelse til elektronisk gjenbruk eller nypublisering av materiale som har copyright av Carlson Hotels, ta kontakt med permissions@radisson.com.

3. FORUM, CHATTE-ROM OG OFFENTLIGE KOMMUNIKASJONER
“Offentlig kommunikasjon” betyr alle chatte-rom, meldingstavler, e-postfunksjon, social networking, blogger eller lignende tjenester som tilbys i forbindelse med dette nettstedet. Besøker du eller deltar du i Offentlig kommunikasjon, samtykker du i at: du vil overholde alle vilkårene angitt her; du ikke skal trakassere, misbruke, sverte eller true andre; du ikke kommer med støtende eller rasistiske uttalelser; du ikke vil bruke obskønt eller usømmelig språk, bilder eller annet materiale; du ikke vil diskutere eller fremme ulovlige aktiviteter; du ikke sender inn noe materiale som bryter med loven eller rettighetene til noen tredjepart; du ikke vil bruke Offentlig kommunikasjon for kommersielle formål av noe slag, inkludert som en anmodning eller annonse; du ikke gir en uriktig fremstilling av din identitet; og du ikke kommer med erklæringer eller skaffer materiale som ikke er knyttet til emnet eller temaet i den Offentlige kommunikasjonen. Carlson Hotels forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne ethvert innhold i Offentlig kommunikasjon uansett grunn og når som helst; imidlertid har Carlson Hotels ingen forpliktelse til å gjøre det, og er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av slikt innhold i Offentlig kommunikasjon.
Ved å legge inn noe informasjon, bilder (slik som videoer eller fotografier) eller annet materiale i eller til Offentlig kommunikasjon, gir du oss automatisk evigvarende, royalty-fri, ugjenkallelig, ikke-ekslusiv rett og lisens til å reprodusere, bruke, utgi, modifisere, avlede produkter, vise offentlig eller distribuere alt slikt materiale i enhver form, medium eller teknologi kjent nå, eller utviklet senere.
Du bør utøve forsiktighet ved deltakelse i enhver Offentlig kommunikasjon. Individuelle personer kan muligens ikke være de de sier de er og informasjonen de kommer med kan være unøyaktig og ikke til å stole på. Du bør ikke oppgi e-postadresser, telefonummer eller annen personlig eller sensitiv informasjon i dine kommentarer.   

4. ANFØRSLER
Vi hører gjerne fra våre brukere og ønsker dine kommentarer velkommen med hensyn til nettstedet og produkter og tjenester som tilbys i den forbindelse. Vi har imidlertid dessverre ikke, i henhold til vår mangeårige selskaps-policy, muligheten til å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiale annet enn de vi spesifikt har bedt om. Vi har en talentfull stab og gode konsulenter som kan jobbe med de samme eller lignende ideer. Vi håper at du forstår at formålet med denne policy er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser når prosjekter som utvikles av vår profesjonelle stab og/eller konsulenter, kan se ut til å ligne på deres egne kreative ideer. Vennligst ikke send oss uoppfordret originalt kreativt materiale av noen type. Mens vi setter pris på feedback om nettstedet og tjenester og produkter som tilbys der, ber vi om at dine kommentarer er spesifikke i henhold til det samme og ikke anfører noen kreative ideer, forslag eller materiale (unntatt når vi har spesifikt bedt om det).

Hvis du på vår oppfording sender oss visse spesifikke anførsler, eller, til tross for vår anmodning, sender oss kreative forslag, ideer, notiser, tegninger, konsepter eller annen informasjon (samlet, "Anførsler"), skal anførslene anses som våre og forblir vår eiendom. Ingen Anførsler kan medføre taushetsplikt fra vår side og vi kan ikke holdes ansvarlig for noe bruk eller offentliggjøring av noen Anførsler. Uten begrensing av det forutgående, eier vi ekslusivt alle nåværende kjente eller fremtidige eksisterende rettigheter til alle Anførsler av enhver type i hele universet og har rett til ubegrenset bruk av Anførslene for hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til den eller de som levert Anførselen(e).

5. TILGANG OG FORSTYRRELSE
Ved bruk av vårt nettsted må du ikke bruke noen form for robot, edderkopp eller annen automatisk enhet eller en manuell prossess for å kopiere nettstedet eller innholdet eller informasjonen deri uten vårt eksplisitte skriftlige forhåndssamtykke. Du samtykker i at du ikke vil bruke noe form for innretning, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre korrekt drift av nettstedet eller enhver transaksjon som foretas gjennom nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil kopiere, gjengi, endre, modifisere, avlede produkter eller offentlig vise noe innhold fra nettstedet uten vår eksplisitte skriftlige samtykke eller samtykke fra den rette tredjeparten.

All informasjon du sender oss (i) skal ikke innholde virus, trojanske hester, ormer, bomber, cancelbots eller andre dataprogrammeringsrutiner som har til formål å skade, forstyrre, mentalt forstyrre, hindre i skjul eller ekspropiere systemet, dataene eller informasjonen; og (ii) skal ikke påføre oss ansvar eller forårsake at vi mister (helt eller delvis) tjenestene fra våre internettleverandører (ISP) eller andre leverandører.

6. LINKER
Vi hverken gjennomgår eller overvåker nettsteder som er linket til dette nettstedet og vi er ikke ansvarlig for innholdet i slike linkede nettsteder. Inkludering i enhver link impliserer ikke på noe måte endossement av nettstedene av Carlson Hotels. Linker du til slike nettsteder gjøres det på eget ansvar. I tillegg, samtykker du til ikke å linke ditt nettsted eller noen tredjeparts nettsted til noen side på dette nettstedet annet enn varemerke-hovedsiden eller den spesifikke hotellhjemmesiden (vanligvis kjent som “deep linking”) uten vårt eksplisitte skriftlige samtykke.  Vi forbeholder oss retten til når som helst å deaktivere alle linker fra tredjeparter til dette nettstedet.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE
Materiale på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. CARLSON HOTELS kan når som hest foreta oppdateringer eller forbedringer uten forvarsel, også etter at en transaksjon er bekreftet. MATERIALE PÅ DETTE NETTSTEDET VISES "SOM DET ER" OG ER UTEN GARANTIER AV NOEN ART ENTEN UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE. SÅ LANGT TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER CARLSON HOTELS SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL SPESIELLE BRUKSOMRÅDER OG UKRENGELIGHET. CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTED ELLER TILGANG TIL MATERIALET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT, ELLER AT DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FRA VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE ELLER GJØR INGEN REPRESENTANTANSJONER OM BRUK AV ELLER RESULTATET AV MATERIALE PÅ DETTE NETTSTED NÅR DET ANGÅR RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. DU (OG IKKE CARLSON HOTELS) PÅTAR DEG ALLE KOSTNADER FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. DET ER MULIG OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE IKKE GJELDER DEG, I DEN GRAD ANVENDT LOVGIVNING IKKE TILLATER UNNTAK FRA IMPLISITTE GARANTIER. DU SAMTYKKER I AT BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO.
ELEKTRONISK OVERFØRING, INKLUDERT INTERNETT, ER OFFENTLIGE MEDIA OG ETHVERT BRUK AV DISSE ER OFFENTLIGE OG IKKE PRIVATE. INFORMASJON BESLEKTET MED ELLER OPPSTÅTT FRA DETTE BRUK ER OFFENTLIGE, ELLER TILHØRER DE SOM INNHENTET INFORMASJON. OG IKKE PERSONLIG ELLER PRIVAT INFORMASJON.
ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE (18 U.S.C. 2701-2711) VI GIR INGEN GARANTI FOR KONFIDENSIALITET ELLER PERSONVERN FOR NOE KOMMUNIKASJON ELLER INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER LINKET TIL NETTSTEDET. VI KAN IKKE GJØRES ANSVARLIG FOR PERSONVERNET AV INFORMASJON, E-POSTADRESSER, REGISTRERING OG IDENTIFIKASJONSINFORMASJON, DISKPLASS, KOMMUNIKASJON, KONFIDENSIELL INFORMASJON ELLER INFORMASJON OM FORRETNINGSHEMMELIGHETER, ELLER NOE ANNET INNHOLD OVERFØRT OVER NETTVERK MED TILGANG FRA NETTSTEDET, ELLER PÅ ANNEN MÅTE FORBUNDET MED DITT BRUK AV NETTSTEDET.
Vi kontrollerer ikke informasjonen som er fremskaffet fra andre brukere som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Du kan oppleve at andre brukeres informasjon som krenkende, sårende, nedverdigende, uærlig eller unøyaktige. Du bør iverksette den etterforskningen du finner nødvendig og passende før du fortsetter med noen form for online eller offline transaksjoner med enhver tredjepart. I den grad vi oppfører eller lenker oss til noen tredjepartsprodukter eller tjenester på vårt nettsted, er vår nettsted kun et møtested, og vi er ikke involvert i den reelle transaksjonen, og har ingen kontroll over eller representerer kvalitet, sikkerhet, legalitet eller nøyaktighet angående tjenester eller produkter. 
Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen til å modifisere eller kansellere bestillinger der det ser ut til at en kunde er involvert i bedragersk, ulovlig eller på annen måte upassende aktivitet, og å forby eller begrense din deltakelse eller bruk av nettstedet hvis du ikke etterkommer alle vilkårene heri fastsatt i henhold til vårt skjønn.

8. ANSVARSBEGRENSNINGER
Carlson Hotels kan ikke bli holdt ansvarlig for noen ødeleggelse eller skade forårsaket av, inkludert, men ikke begrenset til, svikt i ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelser ved overføringer, datavirus eller linjefeil. Carlson Hotels er ikke ansvarlig for tap eller skade, inkludert men ikke begrenset til, spesielle skader eller følgeskader som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke materiale på dette nettstedet, selv om det er uaktsomhet eller Carlson Hotels eller en autorisert Carlson Hotels-representant har blitt informert om muligheten for slike skader, eller begge deler. Begrensningene eller utelatelsene ovenfor kan ikke gjøres gjeldende overfor deg i den grad anvendt lovhjemmel ikke tillater begrensninger eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. I ethvert tilfelle, kan den totale forpliktelsen til Carlson Hotels overfor deg for alle tap, skader og resultat av handlinger (i kontrakt eller tort og svie inkludert og uten begrensninger, uaktsomhet) eller på annen måte, ikke overstige beløpet du betalte for tilgang til nettstedet. Du gir herved avkall på alle krav, årsaker til handling, eller rett til å bringe slike krav eller handlinger, som skyldes eller er relatert til nettstedet, Offentlig kommunikasjon, eller disse vilkårene etter ett (1) år fra det første tilfellet av denne type handling, hendelse, tilstand eller unnlatelse hvorpå den er basert.

Vi er ikke ansvarlige for og har ingen forpliktelse for: (i) telefon, mobil, elektronikk, nettverk, Internett, PC, feilfunksjoner i hardware eller software-program, forsinkelser eller feil; (ii) for noen skade, tap eller ødeleggelse av din PC eller inngrep eller bruk av kredittkortinformasjon, relatert til eller som et resultat av bruk av nettstedet eller ethvert nettsted, tjeneste eller materiale lenket eller relatert dertil; (iii) enhver ukorrekt informasjon, uansett om den er forårsaket av andre brukere eller av noe av utstyret, software eller programmering assosiert med eller benyttet på nettstedet eller som et resultat av teknisk eller meneskelig feil som kan oppstå i behandling av informasjon angående nettstedet. 

9. FRIGIVELSE
VED Å BRUKE NETTSTEDET, ANNERKJENNER OG GODTAR ALLE BRUKERE AT CARLSON HOTELS, DETS SAMMENSLUTNINGER, DATTERSELSKAPER, FRANCHISETAKERE OG ALLE FUNKSJONÆRER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER OG GJESTER HOLDES UTENFOR, UTEN ANKLAGE OG HOLDES SKADESLØSE FRA ENHVER OG ALLE FORPLIKTELSER INKLUDERT KRAV BASERT PÅ PUBLISITETSRETTIGHETER, ÆRESKRENKELSE, INVASJON AV PRIVATLIVET, PERSONLIG SKADE, SYKDOM, DØD ELLER SKADE PÅ EIENDOM SOM KAN OPPSTÅ VED BRUK AV NETTSTEDET ELLER AKSEPT, BRUK ELLER MISBRUK AV INFORMASJON, MATERIALE, VARER ELLER TJENESTER MED TILKNYTNING TIL NETTSTEDET.

10. OPPSIGELSE
Carlson Hotels eller du kan si opp denne avtalen til disse vilkårene når som helst. Du kan si opp din avtale ved å avslutte bruk av nettstedet og ødelegge: (a) alt materiale skaffet fra alle Carlson Hotels nettsteder, og (b) all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner (samlet kalt "materiale"). Carlson Hotels kan si opp avtalen med deg under disse vilkårene øyeblikkelig og uten varsel hvis du, etter selskapets bedømming, bryter noen av vilkårene, eller ved å legge ned nettstedet. Ved oppsigelse må du ødelegge alt materiale. Enhver bestemmelse i disse vilkårene som av sin natur ikke slettes ved oppsigelse, fortsetter å gjelde.

11. JURISDIKSJON
Disse vilkårene reguleres og tolkes i henhold til lovene i delstaten Minnesota, USA, uansett prinsipper om lovkonflikter. Carlson Hotels kommer ikke med påstand om at dette materiale er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder. Hvis du bruker dette nettstedet fra andre steder er du ansvarlig for overensstemmelse med gjedende lokale lover. Dersom noen del av disse vilkårene er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, vil denne delen bli ansett å være adskilt og vil ikke påvirke gyldigheten og muligheten til å håndheve eventuelle gjenværende bestemmelser. Mulig bevis for bruk av dette nettstedet til lovstridige formål vil bli fremlagt for myndighetene.
Du godtar at alle søksmål som følger av eller er relatert til disse vilkårene må fremlegges for statlige eller føderale domstoler i Hennepin County, Minnesota, USA og at du herved samtykker og underkaster deg den personlige jurisdiksjonen til domstolene for formålene av enhver juridisk sak eller prosess.

12. Intet Agentur
Intet agentur, partnerskap, joint-venture, franchisetager-franchisegiver eller arbeidstaker-arbeidsgiver forhold blir opprettet med disse vilkårene eller ved bruk av nettstedet.

13. BESTEMMELSER VED DIGITAL SIGNATUR
Du representerer og garanterer at du har den lovlige retten, myndigheten og autorisasjonen til å godta disse vilkårene på vegne av deg selv og medlemmet, kunden, leverandøren eller andre du representerer mens du bruker nettstedet. Du godtar videre at din bruk forutsetter en elektronisk signatur som beskrevet i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act ("E-Sign") og i Uniform Electronic Transactions Act ("UETA") og at du har utformet, utført, inngått, trått inn i, akseptert vilkårene og på alle måter legalisert disse vilkårene og aksepterer og godtar at disse vilkårene er en elektronisk protokoll med hensikt på E-Sign, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act (“UCITA”) og som sådan er fullt ut gyldig, er juridisk bindende, kan tvangsfullbyrdes, er bindende og kan ikke motsies av deg eller medlemmet, kunden, leverandøren eller andre du handler på vegne av.

14. MERKNAD OG PROSEDYRE FOR Å STILLE KRAV VED OVERTREDELSE AV COPYRIGHT
Carlson Hotels godtar andres intellektuelle eiendomsrett.  Hvis du tror ditt verk har blitt kopiert på vårt nettsted på en måte som representerer overtredelse av copyright, vennligst fremskaff følgende informasjon skriftlig for vår copyrightagent beskrevet nedenfor:
(i) Identifikasjon av verket med copyright som påstås å være overtrått, eller, hvis flere verk dekkes av en enkelt kunngjøring, en representativ liste av disse verkene.
(ii)  Identifikasjon av materialet som påstås å være gjenstand for overtredelse eller som er utsatt for overtredelsesaktivitet og som skal fjernes eller hindres adgang til, og tilstrekkelig informasjon til å tillate oss å lokalisere materialet.
(iii) Tilstrekkelig informasjon slik at vi kan kontakte deg slik som som adresse, telefonnummer, og, hvis tilgjengelig, en elektronisk e-postadresse som du kan kontaktes på.
(iv) En erklæring at du i god tro mener at bruk av det påklagede materialet ikke er autorisert av copyright-innehaveren, dennes agent, eller ved lov.
(iv) En erklæring om at informasjonen i henvendelsen er presis, og under straffeansvar for mened, at du er autorisert til handle på vegne av rettighetsinnehaver angående den påståtte overtredelsen.
(vi) Din fysiske eller elektroniske signatur som bekrefter ovenstående.
Copyright Agent
Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
copyrights@carlson.com

15. DIVERSE
Disse vilkårene utgjør, sammen med personvernerklæringen til Carlson Hotels, den fullstendige avtalen mellom partene angående bruk av dette nettstedet. Hvis noen bestemmelser i disse vilkår anses ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves av enhver grunn, skal denne bestemmelsen utskilles fra de resterende vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten av og noen av de gjenværende bestemmelsene. Carlson Hotels kan revidere disse vilkår til enhver tid ved å oppdatere denne siden og slike endringer er gyldige med umiddelbar effekt hvis ikke annet er uttrykt.

Versjon 3.0 / oktober 2010