XStäng
Få ut mer med våra priserbjudanden exklusivt för medlemmar.
Logga in eller registrera dig idag!
 
 
Huvudinnehåll
Utvecklingsmöjligheter
- Utvecklingsteamet
Radisson

Utvecklingsmöjligheter

Hotell där ingenting är omöjligt!
Radisson® är ett av kärnföretagen i Carlson-koncernen och en av världens mest framgångsrika hotellkedjor, inte minst tack vare ett fokus på global god praxis och ett differentierat, men ändå förstklassigt och enhetligt servicekoncept. Denna attraktiva hotellkedja är nu inne i en stark expansionsfas. Radisson kännetecknas av en modern, livaktig och varm gästfrihet som bygger på företagets motto Yes I Can!SM. En unik serviceanda som ligger till grund för en framgångsrik verksamhet för våra ägare och franchisepartners.

Relevanta produkt- och tjänstekoncept anpassade efter moderna resenärers behov förpackas och presenteras som avkopplande Radisson-oaser i tillvaron. Som varumärke representerar Radisson – nu med anläggningar över hela världen, dels som det traditionella eleganta Radisson i dess nordamerikanska tappning, dels som det än mer exklusiva Radisson Blu – stora ambitioner, handlingskraft och rikhaltiga spännande, intressanta möjligheter.

Bli en av oss!
Kontakta utvecklingsteamet eller skicka ett e-postmeddelande till radissondevelopment@carlsonrezidor.com för vidare information om hur du blir medlem i Radisson-familjen!

Visa vår utvecklingsbroschyr som e-bok

Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsedd att tolkas som ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa ett franchise. Budskapen på webbplatsen vänder sig inte till invånare i jurisdiktioner där franchise måste registreras innan de kan offereras eller säljas. Om du är bosatt i någon av dessa jurisdiktioner kommer franchisemöjligheten inte att erbjudas såvida inte, eller förrän, vi har registrerat den (eller erhållit tillämpligt undantag) och skickat ut informationsdokumentet i enlighet med gällande lag. Ingenting häri ska tolkas som en friskrivning från eventuella tillämpliga undantag. I New York kan exempelvis en offert endast lämnas genom att ett prospekt först registreras hos juridiska avdelningen (Department of Law) för delstaten New York. Observera att registreringen inte utgör något godkännande från den juridiska avdelningens sida.®

Radisson Hotel Decapolis Miraflores, Peru
Radisson Hotel Decapolis Miraflores, Peru
Radisson Plaza Hotel Minneapolis
Radisson Plaza Hotel Minneapolis
Radisson Decapolis Hotel Panama City
Radisson Decapolis Hotel Panama City
Över 1 300 hotell i 80 olika länder
Över 1 300 hotell i 80 olika länder